Türk Toraks Derneği Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emel Kurt hazır gıda hazırlayan kişilerin hangi tehlikelerle karşı karşıya geldiğini anlatıyor.

Modern zamanlar yaşam şeklini de değiştiriyor. Şehirleşme beslenme alışkanlıklarında ve besin türlerinde de değişikliğe yol açıyor. İşlenmiş – hazır ve paketlenmiş gıdalar insan yaşamında daha fazla yer ediyor. Bu gıdaların tüketilmesinde birtakım sorunlar olduğunu son zamanlarda daha çok duyar olduk.

Ancak besinler satışa hazır hale gelene kadar sağlık problemine yol açmıyorlar mı? Evet yol açıyorlar. Gıda üretimi ve işleme işinde çalışanlar ortamdaki çeşitli hayvan ürünleri, bitki ve bunları işlemek için kullanılan maddelerle maruz kalarak özellikle solunum problemleri yaşayabilmektedir. Solunum problemlerinin bir kısmı bu maddelerin yol açtığı allerjiler nedeniyle ortaya çıkabilmektedir.

Ancak bir önemli bölümü ise allerjik duyarlanma oluşturmaksızın çeşitli maddelerin solunum yollarına alınarak oluşturduğu, burun – boğaz ve akciğer sorunları nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu rahatsızlıkların bir kısmı düzelici karakterdedir. Ancak endüstriyel gıda işleme sırasında kullanılan birtakım koruyucu, katkı ve tat verici maddelerin kullanılması kalıcı akciğer hastalıklarına ve akciğer hasarına da neden olabilir.

En sık görülen hastalık astım!

Gıda işleme ve üretme işinde çalışanlarda ortaya çıkan en sık akciğer hastalığı astımdır. Fırıncılar ve deniz ürünlerini işleyenler bu açıdan en riskli işlerde çalışanlar olarak kabul edilir. Türkiye’ye özgü bazı ürünlerin işlenmesi sırasında da yukarıdaki sorunlar ortaya çıkmaktadır. Türk Toraks Derneği üyesi birçok araştırmacı çay tozu, isot üreticileri ve kayısı kurutucularında astım benzeri hastalıklar olduğunu ve çalışanların akciğer fonksiyonlarının etkilendiğini testlerle ortaya koymuşlardır.

Gıda işleme ve hazır gıda üretimi giderek artacak. Bunları hazırlayanları da korumak gerektiğini her zaman akılda tutmak gereklidir.