İstanbul Modern, sergilerine paralel olarak çocuklar ve aileler için de etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Pazartesi günleri hariç hafta içi her gün okul gruplarına, hafta sonları ise çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik düzenlenen programa katılım ise ücretsiz.

Foto-Çizgiler

5-7, 8-10 Yaş

Fotoğraf ve resim sanatı arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların ele alındığı atölye çalışması bu iki sanat formunu Erol Akyavaş’ın çalışmalarından esinlenerek buluşturmayı amaçlıyor. Çocuklar sanatçının mimari yapı görüntülerinin üzerine yaptığı çizimlerden oluşan sanat çalışmalarından yola çıkıyorlar. Atölyede onlar için hazırlanan fotoğraflar üzerine çizimler ve boyamalar yaparak sanat çalışmalarını tamamlıyorlar. Böylece, farklı sanat formlarını birlikte kullanarak sanatsal becerilerini geliştiriyorlar.

Etkinlik Tarihleri:

5-7 Yaş: 28 Aralık 10.00’da, 22 Aralık 13.00’da, 21, 29 Aralık 15.00’da yapılacaktır.

8-10 Yaş: 29 Aralık 13.00’da, 28 Aralık 15.00’da yapılacaktır.

***

Sürprizlerle Dolu Labirentler

8-10, 11-13 Yaş

Minyatür sanatını, hat sanatını ve çağdaş sanatı buluşturan programda çocuklar sanatçı Erol Akyavaş gibi labirentler tasarlıyorlar. Böylece, sanatçının imgelerle dolu sanat yaşamını yakından tanıma ve onun esin kaynaklarından hareketle kendi çalışmalarını yaratma olanağı buluyorlar.

Etkinlik Tarihleri:

8-10 Yaş: -21 Aralık 13.00’da, 22 Aralık 15.00’da yapılacaktır.

11-13 Yaş: 28 Aralık 13.00’da yapılacaktır.

***

Şüpheci Geometri

3-5 Yaş Grubu Çocuklar ve Aileler

Bu etkinlikte aileler geometrik şekillerle görsel düzenlemeler oluşturuyorlar. Programın ilk adımında etkinlik için özel olarak üretilmiş geometrik objelerin tanımlıyor ve bu objelerin farklı ışık kaynaklarıyla nasıl göründüklerini ve gölgelerini değerlendiriliyorlar. Son aşamasında ise yapışkan geometrik şekilleri bir resim çalışmasında bir araya getiren aileler, bu şekillere olağandışı gölgeler çizerek sanat çalışmalarını tamamlıyorlar.

Etkinlik Tarihleri:

29 Aralık 10.00’da, 8, 22 Aralık 15.00’da yapılacaktır.

***

Aile Fermanım

6-10 Yaş Grubu Çocuklar ve Aileleri

Program çocukların, Çocuk Hakları Bildirgesi’nden okunan parçaları tartışmaları, kişisel özgürlük alanlarının ve beklentilerin dile getirmesi ile başlıyor. Etkinliğin başlangıcında gerçekleştirilen bu kısa söyleşi, tarihten ferman örneklerinin incelenmesiyle devam ediyor. Ardından çocuklar ve aileleri hak ve özgürlüklerini ifade edecekleri fermanlar hazırlıyorlar.

Etkinlik Tarihleri:

22 Aralık 10.00’da, 29 Aralık 15.00’da yapılacaktır.

Bilgi ve rezervasyon için

egitim@istanbulmodern.org

veya 0212 334 73 41