Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2006 yılında yayınladığı bir tebliğle oluşturulmasını önerdiği Demokrasi ve Okul Meclisleri uygulamasını hız verilecek. Çocuklara demokrasi bilincinin ve siyaset fikrinin kazandırılması amacıyla yapılan düzenlemeyle her okulda bir meclis kurulacak. Projenin uygulanmasına TBMM de destek olacak.

Uygulama çerçevesinde her okulda bir meclis kurulacak. Meclisin kurulması aşamasında seçimler gizli, serbest, eşit, tek dereceli ve genel oy esaslarına göre yapılacak. İsterlerse okulun bulunduğu bölge milletvekilleri yapılacak seçimlere gözlemci olarak katılabilecek. Seçim öncesinde meclis üyeliğine aday olan öğrenciler istedikleri gibi tanıtım ve propaganda yapacak ve bu süreçte aday öğrencilere okul kaynak ayıracak. Okul yönetimi ayrıca seçim süresince tanıtım çalışmalarına rehberlik edecek ve denetleyecek. Çocuklar seçimlerde herhangi bir siyasi parti, sendika, dernek, vakıf veya siyasi faaliyet gösteren örgütün isim, bayrak, flama, afiş, amblem ve benzeri simgelerini kullanamayacak. Ayrıca tanıtım döneminde hediye ve promosyon dağıtamayacak.

Seçimler öncesinde her okulda ayrıca seçim kurulu, sandık kurulu gibi kurullar oluşturulacak.

Seçim sonrasında her okulda bir okul öğrenci meclisi oluşturulacak. Her il okul öğrenci meclislerinden gelen temsilcilerle İl Öğrenci Meclisi oluşturacak. Üçüncü aşamada ise ulusal düzeyde bir Öğrenci Meclisi kurulacak.

Oluşturulacak Türkiye Öğrenci Meclisi, TBMM Genel Kurulu’nda veya TBMM Başkanı’nın göstereceği TBMM içerisindeki bir başka salonda toplanacak. Yılda bir kez yapılacak toplantıda öğrenciler kendi gündemlerini oluşturacak. Toplantı, TBMM Televizyonu’ndan canlı olarak yayımlanacak.

Proje tüm örgün eğitim kurumlarında hayata geçirilecek.