SALT Yorumlama, eğitimcileri 9 Kasım tarihinde SALT Galata’da düzenlenecek “Eğitimde Yaratıcı Drama” atölyesine davet ediyor.

Dramaturg İlkay Ceyhan tarafından yürütülecek atölye, yaratıcı drama metodunun ders içeriklerine uygulanması konusunda teorik ve pratik çalışmaları içeriyor.

SALT Yorumlama’nın “Eğitimde Yaratıcı Drama” atölyesinde eğitimcilere, öğrencilerle iletişim, ders içeriklerini farklı disiplinlerle ilişkilendirme, aktif ve kalıcı öğretim biçimleri gibi mesleki konularda ve kişisel gelişim süreçlerinde katkı sunulması amaçlanıyor.

Atölye, sanat alanında çalışan eğitmenler, ortaokul ve lise öğretmenleri ile aday öğretmenlerin katılımına açık.

Atölye dili Türkçe’dir.

Katılım ücretsizdir ve 10 kişiyle sınırlıdır.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için:

yorumlama@saltonline.org

(0212) 334 22 31

‘‘Eğitimde Yaratıcı Drama’’ Atölyesi Program Temaları

• Algıyı artırma

• Sosyalleştirme çalışmaları

• İş birliği içerisinde çalışma becerisini geliştirme

• İletişim çalışmaları

• Yaratıcı drama eğitim örnekleri