Sağlık Bakanlığı, son günlerde gündemde yer alan Anne Sütü Bankası konusunda kamuoyunu aydınlatmak için yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, süt bağışlayan annelerin sütleri karıştırılmayacak, her bebek için tek bir donörden süt alınacak. Ayrıca bağış yapan bir annenin bir tek süt bebeği olacak. Bütün işlemler güvenli bir kayıt sistemiyle düzenlenecek ve süt bağışı yapanın ve alıcının kimlikleri kayıt altına alınacak. Bu bilgiler ilgili nüfus kütüğünü gönderilerek, her iki tarafa da iletilecek.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Anne sütü, erken doğmuş ve hasta yeni doğan bebekler için hayat kurtarıcıdır. Hastanelerde, bu bebeklerin yalnızca anne sütü ile beslenmesi yeni doğan ölümlerini azaltacak ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlayacaktır. Bu bebekler için öncelikle kullanılacak olan kendi annelerinin sütüdür. Anne sütünün yeterli düzeyde veya hiç olmaması durumunda, bebeklerin anne sütünden yararlanabilmeleri için “Anne Sütü Bağışı” sisteminin kurulması düşünülmüştür. Bu husustan hareketle ülkemizde Anne Sütü Bankalarının kurulması ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerine entegre edilmesi konusunda çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştır.”

Hekim kararı

“Anne Sütü Bankası, gönüllü annelerin bağışladıkları anne sütünü; uluslararası standartlarda toplayacak, saklayacak, testlerden geçirecek, işleyerek güvenliğini sağlayacak ve gereksinimi olan bebeklere, hekim kararıyla dağıtacak bir yapıdır. Konuyla ilgili uluslararası uygulamalar da incelenmiştir. Yüz yıldan fazla geçmişi olan bu sistem gelişmiş ülkelerde bebek sağlığını iyileştirmeye yönelik ulusal stratejilere entegre edilmiştir. Ülkemizde ise Anne Sütü Bankacılığı ile asırlar öncesine dayanan ‘Süt anneliği’ geleneğimizin etkin ve güvenli şekilde sisteme kavuşturulması amaçlanmıştır.”

“Bir bebeğe bir süt anne”

“Ülkemizde Avrupa ülkelerinden farklı olarak süt kardeşliği hukukunu güvence altına alacak bir sistem oluşturması hususu göz önünde tutulmuştur. Bu anlamda Anne Sütü Bankacılığı sisteminin sağlıklı ve güvenli şekilde hayata geçirilebilmesi noktasında şu esaslar öne çıkmaktadır: Süt bağışlayan annelerin sütleri karıştırılmayacak, her bebek için tek donörden süt alınacaktır. Bağış yapan bir annenin bir süt bebeği olacaktır. Güvenli bir kayıt sistemi kullanılacak, süt bağışı yapanın ve alıcının kimlikleri kayıt altına alınacak, bu bilgiler her iki nüfus kütüğüne gönderilecek ve her iki tarafa da verilecektir. Hem bağışçı hem de alıcıdan yazılı onam formu istenecektir. Bağışçı annenin bebeği ile alıcı annenin bebeği aynı cinsiyetten olacaktır.

Süt alan bebekler 5 yıldan sonra ve her 5 yıllık periyodda en az 5 defa bilgilendirilecektir.”