Devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda da Kürtçe anadilde eğitim yapılamayacak. Öğrencilere Kürtçe alfabe ile okuma-yazma öğretilmeyecek. Sadece lise düzeyinde Kürtçe eğitim verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın demokratikleşme paketini açıkladıktan sonra çalışmalarına başladığı “Kürtçe dilinde eğitim”in ayrıntıları netleşti.

devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda da Kürtçe anadilde eğitim yapılamayacak. Öğrencilere Kürtçe alfabe ile okuma-yazma öğretilmeyecek. 2014-2015 eğitim öğretim yılında Kürtçe dille eğitim veren ilk ve ortaokul açılmayacak. Sadece lise düzeyinde Kürtçe eğitim verilecek. Özel okul kendi talebine göre, lise 1. sınıftan önceki yılı hazırlık sınıfı olarak belirleyebilecek. Hazırlık sınıfında öğrencilere yoğun ve ileri seviyeye kadar bölümlere ayrılmış Kürtçe dersleri verilecek. Kürtçe eğitim veren liselere, yeni ortaöğretime geçiş sistemi kapsamında 8. sınıfta girilecek merkezi sınavların sonucuna göre yerleştirme yapılacak.

Başbakan Erdoğan’ın açıkladığı demokratikleşme paketinde yer alan, “özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitim” düzenlemesinin ayrıntıları gün yüzüne çıkmaya başladı. Özel okullarda Kürtçe eğitim için 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Yasası ile 2923 Sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yasası’nda değişikliğe gidilecek. Bakanlar Kurulu da, “‘Eğitim dili’ Kürtçe olan özel okullar açılabilir” şeklinde bir karar alacak. Daha sonra MEB, kendisine gelen müracaatları değerlendirerek, Kürtçe dille eğitim veren özel okullara izin verecek. Bakanlığın Kürtçe eğitim okullarla ilgili yaptığı çalışmaya göre, okullar açıldıktan sonra sistem şöyle işleyecek:

Kürtçe alfabeyle eğitim verilmeyecek

– Devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda da Kürtçe anadilde eğitim yapılamayacak. Öğrencilere Kürtçe alfabe ile okuma-yazma öğretilmeyecek. Türkçe bütün okullarda anadil olarak kabul edilecek.

– 2014-2015 eğitim öğretim yılında Kürtçe dille eğitim veren ilk ve ortaokul açılmayacak. Sadece lise düzeyinde Kürtçe eğitim verilecek. Bakanlık onay verirse, daha sonraki yıllarda ilk ve ortaokulda yalnızca matematik ve fen derslerinin belirlenecek bir kaç saatinin Kürtçe işlenmesi gündeme gelebilecek.

-Özel okul kendi talebine göre, lise 1. sınıftan önceki yılı hazırlık sınıfı olarak belirleyebilecek. Hazırlık sınıfında öğrencilere yoğun ve ileri seviyeye kadar bölümlere ayrılmış Kürtçe dersleri verilecek. Öğrenciler, hazırlık sınıflarında Kürtçe’nin yanı sıra Türkçe, İngilizce, beden, müzik gibi derslere de girmek zorunda olacak.

-Tüm sınıflarda Türkçe grubu dersler, inkılap tarihi, tarih, coğrafya ve din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri Türkçe olarak okutulacak. Ancak 2923 sayılı yasada yapılacak bir değişiklikle coğrafya derslerinin bu kapsamdan çıkartılabileceği ifade ediliyor.

-Kürtçe okutulacak matematik, fizik, kimya ve biyoloji dersleri için Kürtçe branş öğretmenleri istihdam edilecek. Ancak Türkiye’de Kürtçe branş öğretmeni bulunmadığı için özel okullar tercihlerine göre Kuzey Irak ya da Avrupa’dan öğretmen getirebilecek.

-Kürtçe eğitim veren liselere, yeni ortaöğretime geçiş sistemi kapsamında 8. sınıfta girilecek merkezi sınavların sonucuna göre yerleştirme yapılacak. Açılacak Kürtçe özel okul, kendi belirleyeceği taban puana göre öğrenci kabul edecek. İlerleyen yıllarda üniversite sınavı için Kürtçe de bir alternatif olabilecek.

1997 yılında yasalaşan 8 yıllık kesintisiz eğitim sisteminden önce, yabancı dille eğitim veren ortaokullar bulunuyordu. Türkiye’deki pek çok Anadolu lisesi ve özel okulda matematik ve fen dersleri de yabancı dilde görülüyordu. Ancak 8 yıllık kesintisiz eğitimle birlikte ortaokullar ilkokullarla bağlanınca, yabancı dilde yalnızca lise eğitimi verilebilir hale geldi. Anayasal bir engel bulunmamasına rağmen, şimdiye kadar ilkokulda okuma yazma hariç, matematik ya da fen bilgisi derslerinin yabancı dilde okutulmasına izin verilmedi. Bakanlığın son yapacağı düzenlemelerle Kürtçe için böyle bir değişikliğe izin verip vermeyeceği bilinmiyor.

T24