Hale Karpuzcu açtığı ilk kişisel sergisindeki işlerinde insan yavrusuna yani çocuğa odaklanıyor.

Bazen koskocaman bir farenin karşısında oyuncak silahıyla, bazen kürkler ve mücevherler içinde, bazen oyuncak askerin kurşunuyla yaralanmış insan yavruları Türker Art’ın duvarlarından zihinlerimize taşınıyor.

Karpuzcu’nun sergisi 17 Ocak-17 Şubat 2013 tarihleri arasında ‘Yeni Tür’ü merak edenleri bekliyor.

Gerçekte insan yavrusu kimdir?

Hale Karpuzcu: “…Çocuk kendini birey olarak var etmek istese de, toplum ona tek bir rol biçmiştir. O da kendinin çocuğu olduğunu dayatan bir bakışla ortaya çıkarılan insana yavrusu rolüdür.”

“…Çocuk masal dünyası ile gerçek dünya arasında gidip gelir. İki dünya arasındaki bu gezinti hem keyiflidir hem de kendi istemediği anlarda gerçek tarafa geçmek zorunda kalan çocuğu zorlar. Bu durumlarda kimse onun çocuk olduğunu hatırlamaz. İşte o zaman bu küçük yavrucuk, ‘İnsan yavrusu’ değildir.”

Hale Karpuzcu’nun çocuk portreleri içimizde saklanmış bir masumiyet halinin saydam görüntüleridir. Dik görünmeye çalışan her erişkinin üstünü örtüp kendi tarihine gömdüğü saf hatıralardır. O yüzlerde kötülüklere kuşatılmış bir dünyanın içine doğmuş bir çocuğun yaşadığı şaşkınlık korku ve irkilmeyi Hale’ nin hala çocuk kalabilmiş gözlerinden izleriz.

Büyük ve kanlı global oyunun kurbanları olan çocuklar, silahsız bırakılmış bir masumiyetin sonuçlarını, hayretler içinde dünyaya bakan büyük parlak gözlerinin aynasından bizlere yansıtırlar.. Bu dünyayı yansıtırken boyayı rengi ve kompozisyonu aynı saf ve naif çizgide tutmayı başaran Hale gelecek dünyaya ilişkin hayallerinin bozulduğu “erişkin çocukların” ütopyasız çoraklığına da ayna tutar.

Hale Karpuzcu’nun figürleri bir zamanlar yaşadığımız saflığın bu gün belki kendi çocuklarımızla birlikte büyüttüğümüz kötülüklere dönüştüğü dünyada onlara anlatabileceğimiz acıklı masallardır. Çocukluktaki saf kötülüğü kışkırtmayı ayakta kalabilmenin tek yolu olarak gören yeni ahlak masum canavarlarını üretmeye devam edecektir.

İyilik ve kötülüğün bu tarihsel düellosunu bir çocuğun tanıklığından izletebilmek Hale’nin resim dünyasına yaptığı parlak girişin kanıtıdır.

Yazı: Prof.Dr.Balkan Naci İslimyeli

Kaynak: Turkerart.com