Yaşamın ilk ayı tüm yaş gruplarına göre solunum sıkıntısının çok sık olduğu bir dönemdir. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların çoğunluğu değişik nedenlere bağlı solunum sorunu olan çocuklardır. İstatistiklere bakıldığında 2500 gr. altında doğan çocukların %20’si solunum sorunları nedeniyle hastane bakımı gerektirmektedir.

Bu grupta en çok bilinen özellikle erken doğan bebeklerde görülen, surfaktan eksikliği (Respiratuar Distres Sendromu) hastalığıdır.

Doğumun ilk saatlerinden itibaren solunum sıkıntısı başlayan bu bebekler mutlaka yoğun bakım tedavisi gerektirirler, bebek ne kadar küçükse tedavi süreci o kadar uzun sürer, bazı durumlarda gelişen komplikasyonlar nedeniyle hastanede yatış süreleri ayları bulur.

Yine sıklıkla sezaryenle  doğan bebeklerde görülen bir solunum sıkıntısı tablosu da yenidoğanın geçici solunum sıkıntısı (ıslak akciğer) olarak tanımlanır. Yoğun bakımda sıvı tedavisi ve oksijen desteği gerektirir. Çoğunlukla 3-7 gün içinde iyileşir.

Değişik nedenlerle anne karnında mekonyumu (ilk dışkı) yapan bebekler, bu sıvıyı doğum anında akciğerlerine kaçırabilirler ve yaşamı tehdit eden, ölüm riski yüksek olan bir tablo gelişebilir. Ancak çoğunlukla doğum öncesinde bu olasılık fark edilebilir ve doğum anında resusitasyon (canlandırma) konusunda eğitimli sağlık personeli tarafından engellenir. Bu grup bebeklerin yoğun bakım olanaklarının olduğu koşullarda doğması bakımı kolaylaştıracaktır.

Bunların dışında doğuştan akciğer hastalıkları, enfeksiyonlar, doğuştan metabolizma hastalıkları, bazı mide barsak sistemi hastalıkları vb.  yaşamın ilk ayında solunum sıkıntısı nedeni olabilir. Bu grup hastalıkların tanı ve tedavisinin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ve bu konuda uzman hekimlerin denetiminde yapılması olası sorunları en aza indirecektir.