Yaşamın ilk ayında yenidoğan cildinde sarılık sık görülen bir durumdur. Tüm yenidoğanların %60’ında sarılık görülebilir ve çoğunlukla normal bir durumdur. Bebeğin anne karnında kırmızı kan hücresinin çokluğu, bu hücrelerin yaşam ömrünün kısa olması ve bebek karaciğerinin geçici olarak bu hücrelerden ortaya çıkan sarılık yapıcı maddeyi (bilirubin) vücuttan hemen temizleyememesi ciltte sarılık nedenidir. Yaşamın ilk beş gününde sarılık devamlı yükselme eğilimindedir, bu nedenle yaşamın ilk günlerinde özellikle risk grubu bebekler yakın izlem gerektirir.

Yenidoğan sarılığının çok sayıda nedeni olabilir. Ancak en çok karşılaşılan durum anne-bebek kan grubu uyuşmazlığıdır. Anne kan grubu 0 ve bebek kan gurubu A, B veya AB ise veya anne kan grubu RH(-) ve bebek kan grubu RH(+) ise yenidoğan döneminde sarılık çok yüksek değerlere ulaşabilir; ve tedavi gerektirebilir. Bu grup bebekler yaşamın ilk günlerinde kandaki bilirubin değerleri açısından yakından izlenmelidir. Bilirubinin çok yüksek seviyelere çıkması bu maddenin beyin dokusuna geçmesine ve kalıcı hasarlar vermesine neden olur. Yaşamın ilk günlerinde yakın izlem ve tedaviyle bu durum kesinlikle önlenebilir.

Kan uyuşmazlığı dışında bazı kan hastalıkları, tiroid bezinin az çalışması, enfeksiyonlar, doğuştan metabolizma hastalıkları vb. hastalık sarılık nedeni olabilir. Özellikle iki haftadan uzun süren sarılıklı bebeklerde bu grup hastalıklar açısından araştırmalar yapılması,  olası hastalığın olumsuz etkilerini erken dönemde engellemek açıcında önemlidir.