Doğumun ilk dakikalarında bebeklerin %10’u anne karnı dışı hayata uyum sorunu yaşarlar ve bu nedenle solunum ve bazen dolaşım için tıbbi destek gerektirirler. Bu işlem resusitasyon (canlandırma) olarak tanımlanır. Bu grup bebekler doğum anındaki yaşam desteğinden yararlanamazlarsa dakikalarla tanımlanan oksijensizlik döneminde  ciddi beyin hasarı gelişir ve bunun sonucu ‘spastik çocuk’ genel başlığı altında tanımlanan kalıcı nörolojik bozukluklarla sonuçlanır.

Doğumdan sonraki 1 ve 5. dakikalarda, bebeğin solunum, kalp atımı, cilt rengi, kas tonusu ve refleksleri (beş parametre) değerlendirilerek 10 üzerinden puan verilir. Puanlama resusitasyon konusunda eğitimli ve deneyimli sağlık personeli tarafından yapılır. Bu işlem APGAR skoru olarak isimlendirilir; sekiz ve üstü bebeğin yaşama uyumunun normal olduğunu gösterir. Bunu altındaki değerlerde bebeğe resusitasyon işlemi uygulanır.

Resusitasyon özel uzmanlık ve eğitim gerektirir. Doğum eyleminin olduğu ortamda bu eğitimi almış en az 2 kişinin olması gerekir. Sağlık Bakanlığı ve İzmir Tabip Odası’nın başlattığı çalışmayla tüm Türkiye’deki konuyla ilişkili sağlık personeli bu konuda eğitilmektedir. Siz anne babalara düşen, doğum yaptığınız ortamda bu eğitimi almış sağlık personelinin bulunduğunu sorgulamaktır.