Yapılan “2010-Küresel Hastalıkların Yükü” adlı araştırmaya göre 2010 yılında aşırı kilonun yol açtığı hastalıklardan dolayı ölenlerin sayısı, dünyada aynı yıl açlık yüzünden ölenlerden 3 kat fazla. 

287 ülkeyi kapsayan dev araştırmaya göre aşırı kilonun yol açtığı hastalıktan dolayı ölenlerin sayısı 3 milyonu aşkın.

Küresel sağlık ile ilgili olarak bugüne kadar yapılmış en kapsamlı araştırma yüksek tansiyon ile sigara ve alkol kullanımının da dünyanın en büyük sağlık tehditleri arasında olduğunu ortaya koydu.

Bir zamanlar gelişmiş Batılı sanayi ülkelerle özdeşleştirilen hastalıkların kalkınmakta olan ülkeler geliştikçe yaygınlaştığı anlaşılıyor.

Yoksul ülkelerde açlıktan ve salgın hastalıklardan ölenlerin sayısı giderek azalırken, Asya ve Latin Amerika’nın hızla gelişen ekonomilerinde giderek genişleyen orta sınıflar, varlıklarının artmasıyla koşut yeni sağlık sorunlarıyla tanışıyorlar.

Şeker, kanser ve kalp hastalıkları eskiden görülmeyen ülkelerde yaygınlaşmaya başlıyor.

Lancet Tıp Dergisi’nde yayımlanan araştırma 500 uzman katkıda bulundu ve 650 milyon kişi hakkındaki bilgilere ulaşıldı. Araştırmanın masrafını Bill ve Melissa Gates’in karşıladı.

Lancet editörü Richard Horton bunun, insanın genetik kodunun haritalanması çalışması kadar kapsamlı bir araştırma olduğunu söylüyor.

Beş yıllık bir çalışma ile hazırlanan araştırma, insanlığın karşı karşıya olduğu hastalık ve sağlık tehditleri konusunda şimdiye kadar yapılan ikinci çalışma. Bu tür bir araştırma ilk defa 1990 yılında Dünya Bankası tarafından yaptırılmıştı.

Ama son araştırmanın kapsamı hesaba kattığı faktörler, incelediği insan sayısı ve ele aldığı hastalık ve riskler bakımından çok daha geniş.

Kronik hastalık riski artıyor

46,5 milyon insanın öldüğü 1990’a göre artış var ama dünya nüfusunun genel sağlığı, araştırmaya göre 20 yıl öncesine göre çok daha iyi.

Erkeklerde ve kadınlarda ortalama ömür artıyor ve beş yaşın altındaki çocuklarda ölüm oranı artık çok daha az. Sıtma ve HIV-AIDS geriliyor, bulaşıcı hastalıklar giderek daha sıkı kontrol altına alınıyor.

Dünyanın bazı bölgelerinde zamansız ölümler, kalp hastalıkları ve kanserle mücadelede kayda değer adımlar atıldığı da anlaşılıyor.

Fakat bu umut verici tabloyu yer yer karartan eski ve yeni faktörler var.

2010 yılında hala 2,4 milyon insanın yarı yarıya tüberküloz ve sıtmadan ölümü, kanserden ölümlerin yirmi yıl öncesine göre üçte bir artış göstererek 8 milyona çıkması bunlar arasında sayılabilir.

Araştırmaya göre her 4 ölümden biri kalp hastalığı ya da beyin kanaması nedeniyle meydana geliyor, 1,3 milyon ölüm de şeker hastalığına bağlı.

En büyük küresel sağlık riski yüksek tansiyon, onu sigara ve alkol kullanımı ve kötü beslenme izliyor.

Genç ölümlerinde en büyük oranı trafik kazaları alıyor.

Çalışmayı yürüten ekibin liderlerinden Londra’daki Imperial College Üniversitesi Kamu Sağlığı bölümünde öğretim üyesi Profesör Majid Ezzati araştırmanın ortaya koyduğu genel eğilimleri değerlendirirken, “Yetişkinlerde kanser, kalp hastalıkları ve şeker gibi kronik hastalıklara yol açan risk faktörlerinin büyüdüğünü ama buna karşılık çocuklarda bulaşıcı hastalıktan ölüm riskinin azaldığını görüyoruz” diye konuştu.

Kaynak: BBC Türkçe