Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan bir proje kapsamında okul kantinlerinde denetim sıkılaştırılacak. Beslenme Dostu Okul uygulaması adını taşıyan projeyle, kantinlerde satılacak ürünlere sınırlama getirmek yerine, sağlıklı ürünler satan okul katinleri teşvik edilecek.

Bakanlığın okul kantinlerini öğrenci velilerinden de destek alarak denetleyeceği projeyle birlikte Beslenme Dostu Okullar Değerlendirme Formu oluşturulacak ve 100 üzerinden 90 ve üzeri puan alan okullar Beslenme Dostu Okul sertifikası almaya hak kazanacak.

Form uygulaması uyarınca okullar, öğrencilerin boy/kilo ölçümlerini rutin aralıklarla yılda iki kez yaparak risk grubundaki öğrencilerin velileriyle görüşmeler yapacak ve gerekli görülürse sağlık kuruluşlarıyla işbirliğine gidilecek.

Ayrıca okul içinde uygun alanlarda içme suyu ve su depoları bulundurulacak. Kantinlerde satılan ürünler kontrol edilerek, taze meyve sebze satışı yapılıp yapılmadığının yanı sıra, yetersiz ve dengesiz beslenmeye neden olabilecek gıdaların ne ölçüde satıldığı da kontrol edilecek.

Okul yemekhanelerinin işletmesini alan firmalarda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan izinli olma koşulu aranacak. Ayrıca yemekhane menülerinin bakanlığın hazırladığı örnek menülere göre hazırlanıp hazırlanmadığına bakılacak. Öğrencilerin evden getirdikleri beslenme çantalarının içeriğinde de standartlar uygulanacak.