Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi, hamileliği neden gösterilerek işten atılan bir işçinin ayrımcılığa uğradığı yolundaki bir mahkeme kararını bozdu. 

İstanbul’da hamile olduğu gerekçesiyle doğum iznine ayrılan bir işçi, izninin bitiminde işten çıkartıldı. İşe iadesi davası açıp kazanmasına rağmen çalışmaya başlamasına izin verilmeyen işçi kadına, iş güvencesi tazminatı, boşta geçen süre ücreti ile kıdem ve ihbar tazminatları ödendi.

Hamile olduğu gerekçesiyle işten çıkarılmasının ayrımcılık olduğunu düşünen kadın işçi, bu nedenle ayrı bir dava daha açtı. Yerel mahkeme kadın işçinin işten çıkartılmasının ayrımcılık olduğuna hükmetse de Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı bozarak tazminatın ödenmesine engel olarak, hamile işçilere yönelik ayrımcılığa hukuki bir dayanak yaratmış oldu.