Kaos GL’nin sivil toplum örgütleriyle birlikte gerçekleştirdiği çalıştayda, LGBTİ alanında çalışan aktivistlere çocuk hakları eğitimi, çocuklar üzerine çalışan aktivistlere de LGBTİ odaklı insan hakları eğitimi verilmesine karar verildi.

Kaos GL’de çocuk hakları çalıştayı yapıldı.

Kaos Kültür Merkezi’nde, çocuk hakları üzerine çalışan sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleşen çalıştay sonunda LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) Çocuk Çalışma Grubu’nun çocuk alanında çalışan aktivistlere LGBTİ odaklı insan hakları eğitimi vermesine karar verildi.

Çalıştayda benzer şekilde LGBTİ alanında çalışan aktivistlere de çocuk hakları eğitimi verilmesi kararı çıktı.

Yapılan çalışmalarda vurgulanan noktalardan biri de LGBTİ’lerin homofobik ve transfobik tutum ve davranışlara en çok çocukluk, ergenlik ve gençlik döneminde maruz kaldıklarıydı.

Aynı zamanda LGBTİ ve çocuk terminolojisinin birlikte tartışması gereğinin de altı çizildi.

Kaos GL’den Ömer Akpınar şu ana kadar üniversitelerde çalışmalar yaptıklarını, ancak orta ve ilköğretime ulaşamadıklarını belirterek, buralardaki cinsel yönelimini açıklayan çocukların homofobiye maruz kaldığını hatırlattı.

Rehberlik servisleri, öğretmenler, veliler düzeyinde farkındalık yaratabilmek için çocuklarla çalışmalar yapan sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket etmenin çok önemli olduğunu söyledi, çalıştayın ve eğitimlerin bu çabanın parçası olduğunu belirtti.

Kaos GL’den Ali Erol da çocuk çalıştayının derneğin gençlik, yaşlılık ve engellilik alanlarında çalışan sivil toplum örgütleriyle bir araya geleceği toplantıların ilki olduğunu açıklamıştı.

Çalıştaya Kaos GL, Gündem Çocuk, Çocuklar Aynı Çatının Altında (ÇAÇA), Umut Işığı Kadın Kooperatifi ve Tarlabaşı Toplum Merkezi katıldı.

bianet