Koç Üniversitesi, aile kurumunun akademisyenler tarafından sorgulandığı iki kitap yayınladı. 

Kültürel psikoloji alanında, sosyal psikolojinin kurucularından Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın yazdığı Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi: Kültürel Psikoloji adlı kitap insan psikolojisi ve sosyal gelişimi ele alarak, kültürün kişisel gelişime etkisini bağlamsal-gelişimsel-işlevsel bir yaklaşımla inceliyor.

Kağıtçıbaşı, insan psikolojisi ve sosyal gelişimi ele aldığı kitabında kültürün kişisel gelişime etkisini bağlamsal-gelişimsel-işlevsel bir yaklaşımla inceliyor. Kitap, kültürel ve kültürlerarası psikologlara psikolojiyi evrensel hale getirme ve kültüre daha az bağımlı kılma konusunda yol gösterirken, psikoloji ve sosyal bilimler öğrencileri için de benzersiz bir kaynak olma niteliğini taşıyor.

Melike Sayıl ve Bilge Yağmurlu tarafından derlenen Ana Babalık: Kuram ve Araştırma ise yirmi iki araştırmacının katkı yaptığı on dört bölümden oluşuyor. Kitapta yer alan her bölüm, ana babalığa dair farklı konuyu inceleyerek o alandaki çeşitli bakış açılarını irdeliyor, yeni araştırma sorularına zemin oluşturacak tartışma ve analizler içeriyor.

Kitap, başta psikoloji olmak üzere, sosyal bilim ve eğitim alanlarında çalışanlar ve ana babalık konusuna ilgi duyanlar için değerli bir kaynak niteliği taşıyor. Ana Babalık kitabında makaleleri bulunan araştırmacılar ise şöyle: Melike Sayıl, Bilge Yağmurlu, Bekir Onur, Çiğdem Kağıtçıbaşı, Nazlı Baydar, Berna Akçinar, Nagihan İmer, Elif S. Durgel, Gökçe Bilici, H. Melis Yavuz, Nebi Sümer, Sait Uluç, Asiye Kumru, Pınar Öztürk, Senay Güner Cebioğlu, Nazan Aksan, Feyza Çorapçı, Özlem Ece Demir, Aylin C. Küntay, Ayşen Güre, Yeliz Kındap Tepe ve F. İrem Çağlar