Ülke genelinde karşılaşılan sosyal sorunlara ‘mimarlık’ bağlamında çözümler üretmeyi amaçlayan “Herkes İçin Mimarlık” grubu “Atıl Kalmış Köy Okullarının Yeniden Değerlendirilmesi Projesi” ile işlevini yitirmiş boş okulları eğitime kazandırıyor.

Türkiye’de sayıları binlerle ifade edilen atıl köy okullarının eğitime kazandırılması için çalışma başlatan Herkes İçin Mimarlık’ın pilot bölgesi Ordu’ya bağlı Kargı ve Çaka köyleri.

Temmuz-Ağustos 2012 süresince onarılacak Kargı İlköğretim Okulu’nun 2012-2013 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor. Çaka İlköğretim Okulu’nun ise tasarım sürecinin yaz ayında tamamlanıp, inşaatın yeni yılın başlangıcına kadar tamamlanması grubun diğer hedefi.

“Herkes İçin Mimarlık ekibi olarak köylere yapacağımız müdahalelerin niteliğini belirleyecek en önemli faktörün bölge halkının ihtiyacına cevap vermek olduğunu düşünüyoruz. Bu amaç doğrultusunda  projeyi destekleyen üniversite hocalarının danışmanlığında üniversite öğrencilerinin tasarım, planlama ve inşaat süreçlerinin tümünde aktif olarak yer aldıkları bir süreç olmasını planlamaktayız.” diyen grubun çalışmaları farklı disiplinlerden üniversite öğrencileri tarafından gerçekleştirilecek.

Ekibe katılmak ve ve bir tuğla da olsa koyabilmek isteyenler için başvuru formu burada.