Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 2007 yılında hayatını kaybeden düşünür Ulus Baker’in anısına düzenlenen Ulus Baker Buluşmasına altıncı kez ev sahipliği yapacak.

“Çokluğun Direnişi-Direnişin Çoğulluğu” başlığıyla ODTÜ Mimarlık Amfisi’nde 25-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliğin çağrısında bu senenin önceki senelerden farklı olarak daha güncel ve somut bir bağlam etrafında örüldüğü belirtildi.

“Güncel siyasal ve toplumsal hareketlerin ‘otonom’ niteliğini, ‘çokluk’tan nasıl beslendiklerini, beliriş nedenlerini ve nasıl genişlediklerini, ortaya çıkardıkları özgün deneyimleri, fiilî ve düşünsel kazanımları ele almak istedik.

“Ulus Baker düşüncesinde merkezî bir yeri olan ‘otonomi’ fikri ve pratiğinin Gezi Direnişi gibi ‘olay’larda nasıl aktüelleştiğini, temsil kabul etmez fikir ve duyguların hangi sorularla ayaklandığını, “olay”ları elimizden almaya çalışan medyaya direnme biçimlerini ve tekillikler arası yakınlaşmaların yarattığı imkânlarla yeni olası ‘direniş’leri tartışmak istedik.”

Başlıklar

Üç gün sürecek Ulus Baker Buluşması “Otonomi ve Çokluk”, “Halkların Demokratik Kongresi”, “Alevilik, Sekülerizm ve Çoğulculuk”, “Oluş, İsyan ve Devrim”, “Doğa, Kent ve Direniş”, “LGBTİ, Feminizm ve Kadın Hareketleri”, “Güvencesizlik”, “Geleceğin Örgütlenmesi”, “Devrimci Oluşun Videocu Taktikleri” başlıklı dört oturum ve beş forumda oluşuyor.

Konuşmacılar

Hakan Öztürk, Münevver Çelik, Cengiz Baysoy, Sinem Özer, Çağdaş Yusuf, Fatma Gök, Ferdan Ergut, Eren Bağış, Mustafa Şen, Kazım Ateş, Besim Can Zırh, Emre Koyuncu, Süreyya Evren, Nazile Kalaycı, Ali Rıza Taşkale, Güçlü Ateşoğlu, Utku Balaban, Koray Doğan Urbarlı, Deniz Gümüşel, Mehmet Penbecioğlu, Aylime Aslı Demir, Begüm Başdaş, Hilal Eyüpoğlu, Sezer Pekerman, Yıldız Tar, Fatih Kanat, Gaye Yılmaz, Plaza Eylem Platformu, Atık Kağıt İşçileri, Çağlar Dölek, Timurhan Yalçın, Ayşe Uslu, Oktay İnce, Ersan Ocak ve Sinema Laboratuarı, Pelin Tan, Sevgi Türkmen, Sibel ve Dolunay, Nabermedya, Videooccupy oturumlarda kolaylaştırıcı ve konuşmacı olarak yer alıyor.

Buluşma Programı

25 Ekim Cuma

Oturum 1 / 9.30-12.30: Otonomi ve Çokluk

Kolaylaştırıcı: Hakan Öztürk

Değer Teorisi, Ortak Olan ve Kominizm: Münevver Çelik

Temsile Karşı İfade: Cengiz Baysoy

Zapatistalardan Gezi’ye: Sinem Özer

Forum 1 / 13.30-15.30: Halkların Demokratik Kongresi

Kolaylaştırıcı: Çağdaş Yusuf

Yeni Türkiye’de Yeni Örgütlenme Biçimleri: Fatma Gök

“Muhalif Siyaset”te Tarz ve İçerik Sorunu: Ferdan Ergut

Oturum 2/ 16.00-18.30: Alevilik, Sekülerizm ve Çoğulculuk

Kolaylaştırıcı: Eren Bağış

Hegemonya ve Çokluk: İki (Farklı) Bakışın Buluşma İmkanları: Mustafa Şen

AKP, Dinsel Popülizm ve Aleviler: Kazım Ateş

Gezi bir Alevi İsyanı mı?: Besim Can Zırh

26 Ekim Cumartesi

Oturum 3/ 9.30:12.30 : Oluş, İsyan ve Devrim

Kolaylaştırıcı: Emre Koyuncu

Occupy, Tahrir ve 68: Gezi’ye Ü. Eksen: Süreyya Evren

Hakikat Kavgası: Nazile Kalaycı

Gezi İsyanı ve Devrim Vakti: Ali Rıza Taşkale

Forum 2/13.30-15.30: Doğa, Kent ve Direniş

Kolaylaştırıcı: Güçlü Ateşoğlu

Vernaküler Ütopya ve Camia: Utku Balaban

Yerellerin Mücadelesi ve Genelin Gezi’si: Koray Doğan Urbarlı

Ekolojik Perspektiften Kent Kır Hiyerarşisini Yeniden Düşünmek: Deniz Gümüşel

Kentsel Mücadele ve Kent Hakkı: Mehmet Penbecioğlu

Forum 3/ 16.00-18.30: LGBTİ, Feminizm ve Kadın Hareketleri

Kolaylaştırıcı: Aylime Aslı Demir

Feminizm ve Hayallenme Halleri: Begüm Başdaş

Feminizm ve Kadınların Kaçış Çizgileri: Hilal Eyüpoğlu

Kurtadamın Takdimi: Bir Oluş Olarak Direniş: Sezer Pekerman

Direnişin O Biçimi: Yıldız Tar

27 Ekim Pazar

Oturum 4/ 9.30-12.30: Güvencesizlik

Kolaylaştırıcı: Fatih Kanat

Direnişlerin Görünmeyen Arka Planından Bir Kesit: Güvencesizlik / Gaye Yılmaz

Aşınan Yakalar, Aşınan Hayatlar: Plaza Eylem Platformu

Atık Kağıt İşçileri

Umut-Sen: Özel Güvenlik Emekçileri: Çağlar Dölek

İşsiz ve Güvencesiz Öğretmenler: Timurhan Yalçın

Forum 4: 13.30-14.30: Geleceğin Örgütlenmesi

Forum 5: 13.30-14.30: Devrimci Oluşun Videocu Taktikleri

Kolaylaştırıcı: Ayşe Uslu

İmajdan İmgeye Direniş Mekanları ve Semboller: Oktay İnce

Gezi Direnişi ve Canlı Yayın Pratiği: ankaraeylemvakti

Sinegöz ve İsyan: Ersan Ocak ve Sinema Laboratuarı

Arşiv ve Görüntü Arkeolojisi: Pelin Tan

Video Eylemcinin Eylem İçindeki Konumlanışı: Sevgi Türkmen

Son Dönem Sosyo-Politij Değişimler ve Hareketler Temelinde Görsel Analiz: Sibel ve Dolunay

Devrimde Medya / Medyada Devrim: 21 Yüzyılda Tarih Felsefesi: Nabermedya, Videooccupy