Gündem Çocuk Derneği, 2012 Çocuğun Yaşam Hakkı 2012 Raporu’nu açıkladı.

Bu yıl ikincisi hazırlanan raporun sonuçları oldukça çarpıcı. 2012 yılında en az 609 çocuk bizzat devlet eliyle ya da devletin önlem almadığı sebepler nedeniyle yaşamını kaybetti. Gündem Çocuk Derneği’nin verilerine göre Türkiye’de yaşanan yoksulluğun, yoksunluğun, ayrımcılığın, ırkçılığın ve bunlara benzeyen ya da benzemeyen sorunların yeni boyutları çocukların yaşam hakkı ihlaline neden oluyor.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Celal Musaoğlu, “Çocukların yaşam, sağlık, eğitim, güvenli bir çevre, dil ve kültür, katılım, güvenlik içinde ve onurlu yaşama hakları ihlal ediliyor. Tüm bu sorunlar toplumun tüm kesimlerini ama öncelikle ve daha çok çocukları etkiliyor. Daha da vahimi çocuklar ölüyor. Bu sorunlara bağlı olarak çocuk işçilerin sayılarının arttığını, çocuk gelin vakalarının çoğaldığını, daha fazla çocuğun silahlı ya da silahsız şiddet ortamlarında kaldığını söyleyebiliriz. Elbette sosyo-ekonomik koşullar bakımından daha dezavantajlı çocukların bu sorunlardan daha derin etkilendiğini de unutmamalıyız. Zaten bu raporda göreceğiniz vakalar da sosyo-ekonomik koşullar kötüleştikçe çocukların yaşam hakkı ihlalleri ile, ölümle daha sık yüz yüze geldiklerini gösteriyor. Raporladığımız vakalarda ölümlerin gerçekleşme biçimleri, gerçekleştikleri yerler de bu bulguyu destekler nitelikte” dedi.

Çocuğun Yaşam Hakkı 2012 Raporu’nda yer alan veriler ise şöyle:

Toplumsal olaylar sırasında yaşananlar, kara mayını ve askeri mühimmat, silahlı çatışmalar, yargısız infazlar ve sağlık, eğitim ve bakım hizmeti veren kamu görevlilerinin ihmali nedeniyle ölen çocuk sayısı: 46

Bu çocuklar bizzat devlet eliyle ortaya çıkan yaşam hakkı ihlali nedeniyle yaşamlarını kaybetti.

Rapora göre devletin önlem almadığı şiddet, bireysel silahlanma, intihar, ihmal, afetler, gibi durumlarda yaşanan ihlal sonucunda en az 563 çocuk öldü.

Raporda öne çıkan bir konu olan işyeri ölümlerinde ise 2012 yılında en az 38 çocuk yaşamını kaybetti. Eğitim ortamında ölen çocuk sayısı ise en az 20 çocuk olarak belirtildi.

Raporun “Yabancılar” başlıklı bölümünde ise Türkiyeli olmayan en az 40 çocuğun, Türkiye devleti sınırları içerisinde çeşitli sebeplerden dolayı yaşamını yitirdiği kaydedildi. Ancak raporda, bu konudaki verilerin çok yetersiz olduğu ve daha etkili bir izleme yapılması gerektiği de vurgulandı.

Çocuğun Yaşam Hakkı 2012 Raporu’nda çocuğa yönelik cezasızlığın vurgulanması ve görünür kılınması amacıyla 2012 yılında görülen Ceylan Önkol, Uğur Kaymaz, İbrahim Oruç, Efe Boz, Mahsun Mızrak, Çağdaş Gemik davalarıyla ilgili güncel gelişmelere yer veriliyor. Raporda ayrıca, 2012 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye’yi çocuğun yaşam hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkum ettiği iki karara da (Kayak v. Türkiye ile Çoselav v. Türkiye ) yer verildi.

2005 yılından beri çocuk haklarının hayata geçmesi için çalışmaları yürüten Gündem Çocuk Derneği hazırladığı raporlarla çocukların yaşam hakkı ihlallerini görünür kılmayı hedefliyor. Dernek Türkiye’de çocukların yaşam hakkı ihlaline uğramamaları için devletin yükümlülüklerini bir an evvel yerine getirmeye çağırıyor. Bu amacımızın gerçekleşmesi için ulusal ve uluslararası kamuoyunun konuyu sahiplenmesi ve sesini yükseltmesinin yaşamsal önem taşıdığını biliyoruz.

Gündem Çocuk tarafından hazırlanan raporun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.