Amerikan Pediatri Akademisi ve Kanada Pediatri Derneği 0 ile 2 yaş arasındaki bebeklerin teknolojiden uzak tutulması gerektiğini ve teknoloji kullanımının 3 ile 5 yaş arasındaki çocuklarda günde en fazla bir saat, 6 ile 18 yaş arasındaki bireylerde günde iki saatle sınırlandırılması gerektiğini belirtiyor.

0 ile 2 yaş arasında bebeklerde beynin büyüklüğü üç katına çıkar ve 21 yaşına kadar bu hızlı gelişim devam eder. Erken beyin gelişimi çevresel uyaranlar ya da bunların eksikliğiyle belirlenir.

Teknolojik aletlere (cep telefonları, internet, iPad’ler, TV) aşırı maruz kalmanın işlev bozukluklarına, dikkat eksikliğine ve bilişsel gecikmelere neden olduğu görülmüştür.

Gelişimsel gecikme

Teknoloji kullanımı hareketi kısıtlar ve bu da gelişimin gecikmesine neden olabilir. Üç çocuktan biri okula gelişimsel gecikmeyle başlıyor ve bu, çocuğun okulda akademik başarısızlığına sebep oluyor. Hareket, dikkati ve öğrenme yeteneğini artırır. 12 yaşın altındaki teknoloji kullanımı, çocuk gelişimini ve öğrenme eylemini olumsuz etkiler.

Yaygın Obezite

TV ve video oyunları obezitenin artışıyla doğrudan ilişkilidir. Kendi yatak odalarında teknolojik aletler olan çocuklarda obezite yüzde 30 artmıştır.

Kanada’da dört çocuktan biri, ABD’de üç çocuktan biri obez. Obez çocukların % 30’unda diyabet gelişir ve obez bireylerde kalp krizi ve erken yaşta inme riskleri çok fazladır.

Obezite nedeniyle, 21. yüzyılın çocukları ebeveynlerinden daha kısa yaşayan ilk nesil olabilir.

Uykusuzluk

Ebeveynlerin % 60’ı çocuklarının teknoloji kullanımını denetlemiyor ve teknolojik aletler kullanan 9 ile 10 yaş arasındaki çocukların yüzde 75’i uyku sorunu yaşıyorlar.

Ruhsal Bozukluklar

Aşırı teknoloji kullanımı, çocuk depresyonu, anksiyete, dikkat eksikliği, otizm, bipolar bozukluk ve sorunlu çocuk davranışlarının artışının en büyük nedenlerinden biri. Altı Kanadalı çocuktan birinde ruhsal hastalık görülmekte.

Saldırganlık

Şiddet içeren medya yayınları çocuklarda saldırganlığa neden olur. Küçük çocuklar giderek bugünün medyasında artan fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalıyor.

Dijital Demans

Yüksek hızlı medya içeriği, dikkat ve konsantrasyon eksikliği ve hafızada belli başlı problemlere neden olur. Dikkat eksikliği olan çocuk öğrenemez.

Bağımlılık

Ebeveynler teknolojiyle daha çok ilgili oldukları için çocuklarından uzaklaşır. Ailenin ilgisizliği ve uzaklığı çocuğu, bağımlılığa götüren teknolojik aletlere yöneltebilir. 8 ile 18 yaş arası 11 çocuktan biri teknoloji bağımlısı.

Radyasyon Emisyonu

2011 yılının Mayıs ayında, Dünya Sağlık Örgütü cep telefonlarını radyasyon emisyonu nedeniyle 2B kategorisinde sınıflandırmıştır.

2011 yılının Ekim ayında, James McNamee çocukların beyinlerinin ve bağışıklık sistemlerinin hala gelişmekte olması sebebiyle yetişkinlerle kıyaslandığında çocukların karşı karşıya kaldığı riskin daha yüksek olduğunu belirtmiştir.

***

Yukarıda belirtilen nedenlere bakıldığında çocukların eğitiminde ve yetiştirilmesinde teknolojik aletlerin kullanılması sakıncalıdır. Çocuklar bizim geleceğimizdir, fakat teknolojiyi aşırı  kullanan çocuklar için bir gelecek söz konusu değildir.

 

Bu yazıyı Berfun Çağinli Türkçeleştirmiştir.