Zatürre ya da pnomoni, alt solunum yolları enfeksiyonları gurubu içerisinde yer alır. Tanım olarak akciğer dokusunun enfeksiyonudur. Akciğerin bir bölümünü veya her iki akciğeri de etkileyebilir. Akciğer dokusu içinde etkilenen yere ve nedenine göre bronkopnomoni, lober pnomoni, interstisyel pnomoni, atipik pnomoni gibi değişik adlar alabilir. Pnomoninin nedenleri virüsler, bakteriler ve mantarlar olabilir. Hastanın yaşı, yaşadığı ortam, var olan kronik hastalıkları enfeksiyona neden olan etken hakkında belirleyicidir.

Çocukluk yaş gurubunda en önemli etken virüslerdir. Solunum yollarını etkileyen çok sayıda virüs bireysel özellikler, hastanın o andaki özel durumu veya virüsün yapısı nedeniyle pnomoni nedeni olabilir. Çocukluk yaş gurubunda bazı bakteriler ve yine bir bakteri olan tüberküloz etkeni de hastalık nedeni olabilir. Eskiden sık görülen tuberkuloz yaşam koşullarımız ve beslenmeye gösterilen özen ve aşılama sayesinde çok az görülmektedir. Yine aşılama nedeniyle eskiden daha sık görülen streptococcus pneumonia da daha az görülmektedir.

Pnomoni belirtileri klasik olarak  enfeksiyon nedeniyle olan ateş ve öksürüktür. Hastalık her iki akciğeri de kaplamışsa nefes alıp vermede zorluk ve  daha ağır olgularda dudaklarda morarma görülebilir. Sık olmasa da akciğer dışındaki zarda da enfeksiyon görülürse (ampiyem, plörezi) yan ağrısı belirginleşir ve solunum sıkıntısı artar. Pnömoni bazen öksürük olmadan ateş ve karın ağrısı gibi ilgisiz yakınmalara da neden olabilir. Bu nedenle yakınma ne olursa olsun her zaman tüm vücut muayenesi yapılmalıdır.

Pnomoni çoğunlukla anne babadan alınan bilgi ve ayrıntılı muayene ile saptanabilir. Sık olmayarak tanı için film çekmek gerekebilir. Solunum sıkıntısı olmayan ve genel durumu iyi olan çocuklarda; altı aydan küçük değilse hastane tedavisi gerekmez. Tedavide hastayı rahatlatıcı önlemler alınır; enfeksiyon etkeni virüs ise antibiyotik tedavisi gerekmez. Ancak hastalık süresince, sık olmasa solunuım sıkıntısına neden olabilecek komplikasyonlar nedeniyle yakından izlenmelidir.