Bahçeşehir Üniversitesi araştırma görevlileri Barış Baykan ve Burcu Ertunç’un tüm Türkiye’de yaptıkları araştırmaya göre, Türkiye’de Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) hakkında bilgi ve fikir sahibi olanların oranı yüzde 73’ü buluyor.

Baykan ve Ertunç’un Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri ile Batı’da İzmir’i içine alan araştırmaları çerçevesinde, 600 kişiye GDO’lar hakkında sorular soruldu. Buna göre, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da GDO kavramını duyanların oranı yüzde 56, Karadeniz’de yüzde 79, Batı Anadolu’da ise yüzde 89. Araştırma sonuçları her 4 kişiden 3’ünün GDO’lardan haberdar olduğunu ortaya koyuyor. GDO konusunda en fazla bilgi sahibi olanlar ise İzmirliler… İzmir’de farkındalılık yüzde 99’u buluyor.

GDO farkındalılık haritası...

Güney Doğu ve Doğu Anadolu’da ‘GDO kavramını duydum’ diyenlerin yüzde 88’i GDO’ları doğru olarak tarım ürünleri ve tarımsal gıdalar alanıyla ilişkilendiriyor. Bu oran Karadeniz’de yüzde 90 olarak görülürken İzmir’de bu ifadenin neredeyse tarım dışında başka hiçbir konuya bağlanmadığı gözleniyor.

Berkan ve Aytunç, kaleme aldıkları bilgi notunda, GDO’nun son on yıldır gerek yasal mevzuat tartışmaları gerekse sivil toplum kampanyalar dolayısıyla gündeme geldiğine dikkat çekerek, bu sayede GDO’lar konusunda kaydadeğer bir tüketici farkındalılığı olduğunu ifade ediyorlar. GDO tartışmasının basit bir tarımsal biyoteknoloji uygulaması veya genetiği değiştirilmiş ürünlerden elde edilen gıdaların tüketilmesine indirgenemeyeceğini kaydeden araştırmacılar raporlarında şu ifadelere yer veriyorlar:

“Yaşam alanlarının ve doğal varlıkların korunmasının öneminin giderek daha iyi anlaşıldığı günümüzde çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek uygulamaların toplumun geniş kesimlerince tartışılması gerekiyor. Özetle, GDO sorunu; sürdürülebilir tarım, biyoçeşitlilik, tohum, gıda egemenliği ve tüketicinin bilgilenme hakkını da kapsayacak şekilde ele alınmalıdır. Türkiye, Fransa’da 1998 yılında,  Parlamento kanalıyla yurttaşlardan ve uzmanlardan oluşan panellerde bir araya gelerek ‘Tarımda ve Beslenme’de GDO’lar’ başlığıyla gerçekleştirilen Yurttaş Konferansı’nı (Conférence  de Citoyenne) ya da İngiltere’de 2003 yılında hükümetin inisiyatifinde şehirlerde ve kırsalda otuzyedi bin kişinin katılımıyla bağımsız bir kurulun kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilen GD Ulus? (GM Nation?) tartışmasını örnek alabilir.”

Araştırma sonrası hazırlanan bilgi notunun tamamına şu linkten ulaşılabilir: http://betam.bahcesehir.edu.tr/tr/2012/06/turkiyenin-uc-bolgesinde-gdo-farkindaligi/