Toplumsal Dayanışma için Psikologlar (TODAP) Kadın Komisyonu kuruldu.

“TODAP üyeleri olarak, hepimizin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eşit düzeyde sorumluluk taşıdığını biliyoruz. Bu nedenle de, TODAP Kadın Komisyonu’nun, kadınlarla ve genel olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle ilgili tüm meselelerin havale edildiği bir merci değil, toplumsal cinsiyet eşitliğinin inşasını temel meselesi olarak gören önemli bir bileşen olmasını ümit ediyoruz” diyen TODAP Kadın Komisyonu, amaçlarını şöyle sıraladı:

– Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı mesleki bilgi ve pratiklerin örgütlenmesine öncülük etmek,

– Psikolojik bilginin üretiminde ve hizmetlerin sunumunda cinsiyet ayrımcılığının analizi ve önlenmesi yönünde adımlar atmak,

– Mesleğimizi icra ederken karşılaştığımız veya tanık olduğumuz cinsiyetçi şiddet ve ayrımcılığa karşı kadın dayanışması ile mücadele etmek,

– TODAP içerisinde erkek egemen söylemden bağımsızlaşmış ortak bir dil oluşturmak,

– TODAP içerisinde de karşılaşmamızın muhtemel olduğu taciz ve tecavüz olaylarında ne tür bir yol izleyeceğimizi tartışmak, ilgili ilkeleri oluşturmak ve maruz kaldığı her türlü cinsel, fiziksel ve psikolojik erkek şiddetiyle ilgili beyan vermek isteyen kadınlar için güvenli bir başvuru mekanizması yürütmek.

2008’den beri faaliyet gösteren TODAP, psikologların ve psikoloji öğrencilerinin eşitlikçi, özgürlükçü ve kardeşlikten yana bir toplumsal dayanışma ekseninde mesleki örgütlenmesini sağlayarak, psikoloji teori ve pratiğinin eleştirisi ve yeniden üretimi yönünde çalışmalar yapıyor. (ÇT)

TODAP web sitesi için tıklayın.

Kaynak: bianet