Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen yetiştirme ve geliştirme sistemini performans temelinde yeniden ele alacak.

Eğitim sisteminin geliştirilmesine yönelik temel amaç ve hedeflerini yeniden belirleyen Milli Eğitim Bakanlığı, 2013 yılından başlayarak öğretmen istihdamında da politika değişikliğine gidecek.

Bu kapsamda bakanlık, öğretmen yetiştirme ve geliştirme sistemini, öğretmen ve öğrenci yeterliliklerini esas alan bir performas sistemini de içerecek biçimde yeniden yapılandırılacak.

Öğretmen atamalarında ise bölgeler itibarıyla öğretmen ihtiyacının dikkate alındığı teşvik temelli bir yaklaşım benimsenecek. Bir başka deyişle, kalkınmada öncelikli bölgelere gitmeyi kabul eden öğretmenler ilave ücretlerle teşvik edilecek.