Dünyada matematik ve fen eğitimi kalitesini ölçmek üzere Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından yapılan en kapsamlı uluslararası araştırma olan Uluslararası Fen ve Matematik Eğilimleri Araştırması’nın (TIMSS) 2015 verileri açıklandı. 60 ülkede 600 bini aşkın öğrencinin katıldığı araştırmanın sonuçları hem dünya genelinde hem de Türkiye özelinde son derece çarpıcı bilgiler sunuyor:

1) En başarılı öğrenciler, Uzakdoğu ülkeleri öğrencileri.
2) Avrupa ülkeleri öğrencileri listenin altında yer almalarının yanı sıra Almanya, Finlandiya ve Hollanda’daki öğrenciler başta olmak üzere, 2011’den daha başarısız noktadalar.
3) Türkiye’de dördüncü ve sekizinci sınıf öğrencileri, fen ve matematikte dünyadaki yaşıtlarının çok gerisinde.

TIMSS 2015 Araştırmasına Katılan Ülkelerin 4. Sınıf Matematik Başarı Dağılımı

TIMSS 2015 Araştırmasına Katılan Ülkelerin 4. Sınıf Matematik Başarı
Dağılımı

TIMSS 2015 Araştırmasına Katılan Ülkelerin 8. Sınıf Matematik Başarı Dağılımı

TIMSS 2015 Araştırmasına Katılan Ülkelerin 8. Sınıf Matematik Başarı Dağılımı (Tablodaki parantez içindeki değerler standart hatayı; Ü harfi anlamlı olarak ortalamanın üstünde ve A harfi anlamlı olarak ortalamanın altında olduğunu göstermektedir.)

Uzakdoğu en başarılı
Afrika ve Körfez ülkeleri en başarısız
Singapur, Hong Kong, Güney Kore, Tayvan ve Japonya’daki dördüncü ve sekizinci sınıf öğrencileri, dünyada fen ve matematikte dünyadaki yaşıtları arasında bu yıl da ilk beş sırayı paylaştı. Aslında bu sürpriz de olmadı; zira son 20 yıldır süren bir gelenek bu. Rapora göre son sırada ise Afrika ve Körfez ülkeleri öğrencileri yer alıyor.

Avrupa ülkelerinde düşüş sürüyor
Araştırma sonuçlarında dikkat çekici olan, Avrupa ülkeleri öğrencilerinin özellikle matematik dalında yaşadıkları düşüş. Alman Die Welt’te konuyla ilgili yayınlanan haberde Almanya’daki öğrencilerin de matematikte düşüş sergileyip OECD ve AB ortalamasının altında kaldığı hatırlatılıp “Uzmanlar, hesap yapmayı öğrenmenin Avrupa’da artık önemsenmediğinden şikayetçi” dendikten sonra şu çarpıcı yoruma yer veriliyor:

“Sığınmacıları entegre ediyor, engellileri hayata katıyor ve şiddetsizlik, kavgalarda arabuluculuk veya internet zorbalığı gibi konulara eğiliyorlar. Kimi eyaletlerde sınıfların heterojen yapısı, farklı yaş gruplarından çocuklar aynı sınıfa alınarak daha da arttırılıyor. Bu rengarenk eğitim dünyası genç erkek ve kızlarımızın sosyal yetkinliğini geliştirdiği su götürmez; ancak görülen o ki, bu sırada öğretim yaya kalıyor. …Almanya’daki eğitim politikalarına yön veren birçok kişi uzun süredir okulda yüksek başarı hedefini gözetmiyor. Bunun yerine herkese eşit eğitim ön plana çıkarılıyor. Ancak çocukların tamamı en üst eğitim düzeyine çıkamayacağı için, Almanya’da eğitim düzeyi aşağı doğru çekiliyor.”

Avrupa panikte: “Dört işlemi öğrenmek
bile gereksiz kabul ediliyor artık”
Finlandiya gazetelerinden Karjalainen’e göreyse Avrupa’da öğrenim, toplum nezdindeki önemini yitirdi. “Toplumsal atmosfer değişmediği sürece ne okulların çabası ne de üst düzey bir öğretmenlik eğitimi fayda etmeyecektir, ancak böyle bir değişime dair tek bir emare olmadığı gibi, daha ziyade bunun tersi geçerli” denilen haberde şu yorumlara yer veriliyor: “

“Okul, eğitim ve otoriteye karşı olumsuz tutum giderek güçleniyor. Okuma ve dört işlem becerilerini ölçmek, bunlar artık internette yapıldığı için giderek zorlaşıyor. Okuma becerisini geliştirmek gereksiz görülüyor. Kitap okunmuyor, çünkü filmler, sosyal medya ve reality show’lar zamanımızın çoğunu sömürüyor. …Bırakın matematiğin derinden kavranması, dört işlemi öğrenmek bile gereksiz kabul ediliyor artık, zira hesap makineleri ve telefonlar her zaman elimizin altında. Eğitim sistemi zor günler yaşıyor. Anne babaların büyük kısmı öğrenmenin faydalarına ikna olmamışken çocuklar nasıl ikna edilebilir?”

bolgeler

Büyütmek için grafiğin üzerine tıklayın.

bolgeler8

Büyütmek için grafiğin üzerine tıklayın.

Türkiye’de durum ne?

Türkiye dördüncü sınıf matematikte 49 ülke arasında 36’ıncı; dördüncü sınıf fen dersinde ise 47 ülke arasında 35’inci sırada yer aldı. 8. sınıf matematikte 39 ülke arasında 24’üncü sırada yer alan Türkiye, 8. sınıf fen dersinde ise 39 ülke arasında 21’inci oldu.

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) dünyada ilk olarak 1995 yılında 4. ve 8. sınıf öğrencilerine uygulanmıştı. Türkiye, 1995 ilk araştırmaya ve 2003 yılında yapılan araştırmaya katılmazken, 1999 ve 2007 araştırmasına sadece 8. sınıf düzeyinde, 2011 ve 2015 araştırmalarına ise 4. ve 8. sınıf düzeyinde katıldı.

2012-2013 eğitim öğretim yılında Türkiye’de 4+4+4 eğitim sitemine geçilmesi nedeniyle, TIMSS araştırmasına 4. sınıflar ilkokulun son senesinde, 8. sınıflar da ortaokulun son senesinde katıldı. Bu seneki araştırma, Türkiye adına özel bir öneme sahip. Zira, TIMSS araştırması dört yılda bir yapıldığı için 2011 yılında yapılan araştırmada 4. sınıf olan öğrenciler, 2015 yılında 8. sınıf öğrencileri olarak araştırmaya katıldı ve bir anlamda yeni sistemin gelişimini gözlemlemek adına bir fırsat oluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 4 ve 8. sınıflar özelinde hazırlatılan “TIMSS 2015 Ulusal Matematik ve Fen Bilimleri Ön Raporu”, konu hakkında detaylı bir analiz imkanı sunuyor.

Haberimizin devam eden bölümünde alıntılar yapacağımız raporun tümüne buradan ulaşabilirsiniz.

TIMMS 2015 / TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ
Ülkelerin başarı ortalamaları hesaplanırken ölçek ortak noktası 500 kabul edilen TIMSS puanlarına göre 4. sınıf düzeyinde Türkiye matematik başarı ortalaması 483 puan ile 49 ülke arasında 36. sırada yer aldı. Türkiye’nin puanı

TIMSS 2011 sonucuna göre 14 puan arttı. (Tablodaki parantez içindeki değerler standart hatayı; Ü harfi anlamlı olarak ortalamanın üstünde ve A harfi anlamlı olarak ortalamanın altında olduğunu göstermektedir.) Türkiye özelinde ilgi çeken değişimlerden biri, 2011 sonuçlarında kız öğrenciler daha başarılıyken, 2015 sonuçlarında erkek öğrencilerin daha başarılı sonuç alması.

8. sınıf düzeyinde ise Türkiye matematik başarı ortalaması ise 458 puan ile 39 ülke arasında 24. sırada. Sonuçlara göre Türkiye’nin puanı önceki TIMSS döngülerine göre artış trendinde. Türkiye katıldığı ilk TIMSS araştırmasına göre puanını 29 puan arttırmış durumda. 8. sınıflarda kız öğrenciler, son iki dönemdir, erkek öğrencilere göre daha başarılı.

Batı Karadeniz ve Batı Marmara
matematikte daha başarılı
Rapordan yapacağımız son alıntı ise, 4 ve 8. sınıf öğrencilerinin bölgelere göre başarı durumu. 4. sınıflarda matematik başarı ortalamalarına göre en başarılı bölge Batı Karadeniz, en başarısız bölge ise Güneydoğu anadolu. 8. sınıflarda sıralama değişiyor: Batı Marmara birinciliğe yükselirken, en başarısız bölge Orta Anadolu olarak görünüyor.

Türkiye’de “biliyoruz” ama “uygulayamıyoruz”.
TIMSS 2015 Ulusal Matematik ve Fen Bilimleri Ön Raporu’nda yer alan ilginç tespitlerden biri de 4 ve 8. sınıf öğrencilerinin konu alanlarına göre başarı durumu. TIMSS ortalamasının 500 olduğu başarı kriterine göre, öğrencilerimiz tüm alanlarda ortalamanın altında bir başarı gösterirken, 4. sınıf öğrencilerimizin en başarılı olduğu alan, 489 puan ile “Sayılar”, en başarısız oldukları alan ise 475 puan ile “Geometrik şekil ve ölçümler”.
Bir sonraki veri ise daha da ilginç. Zira 4. sınıf öğrencilerimiz “biliyor” ama “uygulayamıyor” ve “akıl yürütemiyorlar”. Ezberci eğitim eleştirilerini haklı çıkartan bu sonuç, eğitim sistemimize dair önemli bir veri. Her iki cinsiyette de “Bilme” düzeyleri yüksek olan öğrencilerin “Uygulama” ve “Akıl yürütme” düzeyleri ise düşük. 8. sınıflarda ise bu oran garip bir şekilde tersine dönüyor.

4konu

Büyütmek için tıklayın.

8akilyurutme

Büyütmek için tıklayın.

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: meb.gov.treurotopics.net,