TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi “Kentte dayanışma ve paylaşım” konulu bir resim yarışması düzenliyor.

Yarışma koşulları:

Yarışmaya öğrenim görmekte olan tüm Okul öncesi ve 1. ve 2. kademe ilköğretim ve ortaokul öğrencileri katılabilir. (Okul öncesi ve 1.-8. sınıf öğrencileri)

Öğrenciler yarışmaya, en çok iki adet resimle katılabilirler. Katılan ürünler, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

Boyut ve Teknik:

Resimlerin tekniği serbesttir. Kullanılacak resim kâğıdının boyutu kısa kenarı 35 cm., uzun kenarı 50 cm. olmalıdır.

Resimler, kenarlarında 5 cm. çerçeve kalacak şekilde kartonlara (paspartu) yapıştırılmalıdır.

Seçim/Ödül:

Her sınıftan 10’ar adet olmak üzere toplam 80 resim seçilecek; bu eser sahiplerine resim araç gereçleri ve çeşitli kitaplar armağan edilecektir. Bu 80 resim dışında, sergilemeye değer görülen başka resimler de seçilebilir.

Yarışma katılımcısı tüm öğrencilere özel anı belgesi, okullarına kültürel katkı belgesi verilecektir. Jüri, Oda’nın da onayını alarak ödül ve sergilemeye değer resim sayısını yeniden değerlendirebilir.

Resimlerin son teslim günü 4 Nisan 2014 Cuma günü saat 17.00’dir.

Teslimler TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası, Kemankeş Caddesi No: 31 Beyoğlu 34425 İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile de yapılabilir. Okullar adına toplu olarak teslim yapılabilecektir.

Posta ya da kargo gönderimlerinde gecikme ihtimaline karşı 0212 251 49 00 no.lu telefona, 0212 251 94 14 no.lu faksa ya da cocukvemimarlik@mimarist.org adresine e-posta ile önceden bilgi verilebilir.
Resimlerin arkasına katılan öğrencinin; Adı, Soyadı, Okulu, Sınıfı ile Resmin Adı ve Tekniği mutlaka yazılacaktır.

Sonuçlar, seçici kurulun değerlendirme toplantısının ardından, 25 Nisan 2013 Cuma günü saat 14.00’da, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde sergileme ve ödül töreni ile birlikte açıklanacaktır.

Sergi 25 Nisan-11 Mayıs 2013 tarihleri arasında açık kalacaktır.