Hükümet, karşılaştığı tepkiler üzerine, sokak hayvanlarının belediyelerce toplandıktan sonra uyutulmasıyla sonuçlanabilecek 5199 sayılı yasayı gözden geçirme kararı aldı.

TBMM Çevre Komisyonu’nun gündemindeki 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değiştirilmesi hakkındaki kanun tepkileri, TBMM başkanlığı tarafından yeniden görüşülmek üzere bir kez daha komisyona sevkedildi. Şimdi sıra Çevre Komisyonu’nun çalışmalarını izleyerek yasanın hayvan katliamına neden olmayacak biçimde yeniden düzenlenmesini sağlamakta…

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya bir açıklama yaparak tali komisyonların söz konusu yasa üzerindeki çalışmalarını tamamlamalarının ardından kendilerinin de gündeme alacaklarını bildirdi. Kaya ayrıca, sürecin, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumların da katılımıyla sürdürüleceğini söyledi.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi sokak hayvanlarının toplanarak Doğal Hayat Parklarına götürülmesini, gerekli olduğu hallerde de “uyutma” tedbirine başvurulabileceğini öngörüyordu. Geçtiğimiz Pazar günü Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yapılan gösteriler, yasanın kamu vicdanınca kabullenilmediğini ortaya koymuştu.