TİSK bünyesindeki işveren sendikalarına üye yaklaşık 160 bin işçinin yarıdan fazlasının 1-2 çocuğu bulunuyor. İşçilerden 3 ve daha fazla sayıda çocuğu olanların oranı ise yüzde 11’de kalıyor.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun 2011 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti Araştırması’na göre çocuk sahibi işçilerin ağırlıklı olarak iki çocuğu bulunuyor.

İşçi ailelerinin geçimini sağladıkları çocuk sayısına bakıldığında 1 çocuklu işçilerin oranı yüzde 24,9’a, 2 çocuklu işçilerin oranı yüzde 30,9’a, 3 çocuklu işçilerin oranı yüzde 8,7’ye, 4 çocuklu işçilerin oranı 2,4’e karşılık geliyor.

Bir başka ifadeyle, işçilerin yarıdan fazlası (yüzde 55,8’i) 1-2 çocuk sahibi. Buna karşın 3 ve üstü sayıda çocuğu olanların oranı yüzde 11,1’e karşılık geliyor.

Kaynak: iyibilgi.com