Davetlisiniz!

Geçmişten Günümüze Azınlık Okulları raporu açıklanıyor!

Ekim 2011-Mayıs 2013 arasında yürüttüğü Geçmişten Günümüze Azınlık Okulları: Sorunlar ve Çözümler adlı araştırmayı bir rapor haline getiren Tarih Vakfı, hem eğitimi hem de Türkiye’deki eşitsiz uygulamalar ile insan hakları ihlalleri alanına ilişkin eleştirel düşünceyi destekleyecek çalışmasını kamuoyuna sunmaya hazırlanıyor. 

Türkiye’deki “azınlık” okullarının geçmişten günümüze süregelen sorunlarını görünür kılmayı, Türkiye toplumunda insan haklarına, kültürel haklara saygılı, ayrımcılıkları azaltan, demokratik bir eğitim anlayışının yerleşmesini ve buna ilişkin tartışmaların demokratik bir zeminde yapılabilmesini kolaylaştırmayı, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlık kimliğinin ayrımcı içerimlerinden arınmasına katkıda bulunmayı amaçlayan rapor, 19. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar Osmanlı Devleti’ndeki Ermeni, Rum ve Musevi okullarının durumlarını eğitimin merkezileşmesi ve modernleşmesi çerçevesinde ele alıyor ve 20. yüzyılın başlarından itibaren, özellikle Tevhidi Tedrisat Kanunu’ndan (1924) günümüze azınlık okullarının yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerini içeriyor.

Uluslararası İnsan Hakları Hukuku alanında uzman Nurcan Kaya tarafından kaleme alınan ana raporun tarihi arka planını Yrd. Doç. Dr. Selçuk Akşin Somel yazdı. Tarih Vakfı tarafından 3 cilt kitap olarak yayımlanan rapor 19 Eylül 2013, Perşembe günü Aynalı Geçit’te düzenlenecek basın toplantısıyla Türkiye kamuoyuyla paylaşılacak.

Geçmişten Günümüze Azınlık Okulları: Sorunlar ve Çözümler konulu panelde, raporda ele alınan konular tartışılacaktır. Etkinliğimizde sizi de aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyacağız.

Tarih Vakfı
——————————————

Tarih: 19 Eylül 2013, Perşembe
Saat: 14:00-18:00
Yer: Aynalı Geçit, Meşrutiyet Caddesi, Avrupa Pasajı, No:8, Kat:2, Galatasaray/Beyoğlu

Panel akışı:
14:00-14:10 Açılış konuşması: Gürel Tüzün (Moderatör)
Tarih Vakfı’nın insan hakları ve eğitim alanında yaptığı çalışmalar kapsamında “Geçmişten Günümüze Azınlık Okulları Projesi”nin önemi.
14:10- 14:50 Selçuk Akşin Somel
Gayrimüslim Okulları Nasıl Azınlık Okullarına Dönüştü?
14:50-15:05 (soru-cevap)
15:05- 15:45 Nurcan Kaya
Geçmişten Günümüze Azınlık Okulları: Sorunlar ve Çözümler
15:45- 16:00 (soru-cevap)
16:00- 16:20 Çay-kahve arası
16:20-16:50 Garo Paylan
Ermeni okullarının sorunları ve çözüm önerileri.
16:50-17:20Mihail Vasiliadis
Rum okullarının sorunları ve çözüm önerileri.17:20-18:00 Sorular ve cevaplar