Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve KADER işbirliğiyle düzenleyeceği konferansta ev içi ve kadın yönelik şiddet karşısında hukukun sağladığı koruma ele alınacak.

‘Ev içi ve Kadına Yönelik Şiddete Karşı Hukuk: 6284 Sayılı Kanunun Uygulamasına İlişkin Sorunlar’ başlıklı konferans, 14 Aralık Cuma günü Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Ev içi ve kadına yönelik şiddet karşısında hukukun sağladığı korumanın ele alınacağı konferansa akademisyenlerin yanı sıra hâkim, savcı ve avukatlar da katılacak.

Konferansta kadına yönelik şiddet konusunda kabul edilen 6484 sayılı yeni kanun hükümleri ile birlikte, kanunun uygulamasından doğan sorunlar ve uluslararası insan hakları hukukunda ev içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi alanında yaşanan yeni gelişmeler tartışılacak. Akademisyenlerin yanı sıra hakim, savcı ve avukatlar da konferansta sunacakları tebliğlerle kadına yönelik artan şiddet karşısında hukukun işlevini değerlendirecek.

Tarih : 14 Aralık 2012, Cuma
Yer : Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi – Beyoğlu
Saat : 09.30 – 16.30