Ailelerin kurduğu bir eğitim kooperatifinin çekirdek üyelerini çocuklarının eğitimi konusunda duyduğu kaygılar bir araya getirdi. Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) Derneği’nin oluşturduğu BBOM eğitim modeli de çıkış noktaları oldu.

En sonunda, Mart ayında Ankara İncek’te bir köy okulunu 10 yıllığına kiraladılar ve kolları sıvayıp okulu açmak için kendi kaynaklarıyla 1 Haziran 2014 tarihinde inşaata başladılar; ancak maddi güçleri hayal ettikleri ekolojik okulu tamamlamak için yeterli değil.

Amaçları, öğrenmeyi yaşamdan ayırmayan, çocuğun bireysel özelliklerini temel alan, demokratik katılımla yönetilen, ekolojik dengeye saygılı ve ticari kar amacı gütmeyen bir kooperatif okulu kurmak ve tüm çocukların bu okulda eğitimlerini devam ettirirken demokrasiyi kavramalarını, doğayı tanımalarını, ekolojik dengeyi anlamalarını ve bunlara sahip çıkmalarını sağlamak.

Nasıl yardım edebilirsiniz?

Bitmesine 10 gün kalan kampanyaya indiegogo.com üzerinden destek olabilirsiniz. Aynı zamanda boya, cephe kaplaması, montaj vb. işlerde gönüllülerle birlikte bizzat çalışmak isterseniz meraklikediokulu@gmail.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

Paranız nerede kullanılacak?

● Bina cephesinde kullanılacak mineral esaslı termal izolasyon malzemesinin satın alınmasında,

● Güneş enerjisi ısıtma destek sistemi, ısı eşanjörü, kalorifer sisteminin dönüştürülmesinde,

● Permakültür bahçelerinin kurulmasında,

● Kompost havuzunun yapımında,

● Atık suların ayrıştırılması ve bitkisel arıtma sisteminin kurulmasında,

● Güneş laboratuvarı için fotovoltaik paneller, invertör sisteminin satın alınmasında,

● Sınıflarda zemin izolasyonu ve zemin yüzey kaplama malzemelerinin satın alınmasında kullanılacak.

Meraklı Kedi İlkokulu’nu facebook üzerinden takip etmek için tıklayınız.