Babalar genellikle sterotipleştirilip, çocuğun hayatında sanki pek de önemleri yokmuş gibi bir kenara itilirler. Oysa her dilde bir “baba” sözcüğü vardır mutlaka. Baba, Abba, Papa, Papi, Daddy, Appa… Çünkü her dilde babadır onlar… İşte size dünyanın her yerinden ispatı…

Kaynak: incultureparent.com