Mahallenizi seviyor musunuz? Peki mahallenizin iyiliği için ne yapıyorsunuz? Komşularınızla sahiden iletişim kuruyor musunuz? Çocuğunuzu huzur içinde sokakta oynamaya gönderebiliyor musunuz? Peki bütün bunları yapamıyor olmanın sizi fiziksel olarak da hasta edebileceğini biliyor musunuz?

Dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden biri olan Gallup’un yaptığı yeni bir çalışmaya göre, yaşadıkları mahalleyi seven insanlar fiziksel olarak da daha sağlıklı oluyorlar.

Araştırmayı yapan ekibin yazdığı raporda şu bilgilere yer veriliyor:

“Araştırmanın sonuçları fiziksel sağlığımızın içinde yaşadığımız ekolojinin yanı sıra, yaşama standartlarımız, güvenlik duygumuz, yaşadığımız toplumsal çevreye duyduğumuz saygı, mahallede verilen kararlara katılım gibi bir dizi unsurdan direkt olarak etkilendiğini ortaya koyuyor. Kendilerini yaşadıkları mahallede güvenli, huzurlu, saygın biri olarak gören bireyler fiziksel olarak da daha sağlıklı olduklarını ifade ediyorlar. Kendilerini ait hissetmedikleri, güvenmedikleri bir çevrede yaşayan insanlar özellikle kardiyovasküler hastalıklara ve obeziteye daha çok yakalanıyorlar.”

Araştırma ABD’nin çeşitli şehirlerinde 353 bin 492 kişiye uygulanan anketle gerçekleştirildi. Araştırmaya katılanlara anket doldurulmakla kalmayıp, sağlık durumlarına ilişkin veriler ve raporlar değerlendirmeye alındı. Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri, ankete katılanların yüzde 69.1’inin yaşadıkları mahalleden memnun olmadıklarını dile getirmeleri. Ancak yine aynı ankete katılanların yüzde 70.9’u da mahallede işlerin giderek daha kötüye gittiği görüşünde. Genel olarak şehirlerin geleceğinden umutlu olanların oranı giderek azalıyor. Şehirlerden tatminsizlik ise gelir düzeyi, eğitim, etnisite gibi değişkenler çerçevesinde farklılaşıyor.

İşte bazı özet sonuçlar:

Yaşadığı mahalleden memnun olduğunu söyleyenlerin yüzde 22’si bir gün önce fiziksel bir sorun yaşadığını söylerken, mahalleden memnun olmayanların yüzde 34’ü bir gün önce bir sağlık problemi yaşadığını ifade ediyor.

Yaşadığı mahalleden memnun olanların yüzde 20’si, memnun olmayanların ise yüzde 29’u tekrar eden sağlık problemleriyle ğraşmak zorunda.

Yaşadığı mahallede memnun olanların yüzde 73’ü, mennun olmayanların yüzde 57’si kendini evinde hissediyor.

Kaynak: Huffington Post