Çiftçisen gıda krizinin kaynağının yanlış gıda politikaları olduğunu açıkladı. Kendine yeterlilik üzerine kurulan politikaları, küçük aile çiftçiliğinin yaygınlaştırılmasını önerdi. Fiyatlardaki artışın tekellerin inisiyatifinde belirlendiğini hatırlattı.

Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu (Çiftçisen) Dünya Gıda Günü dolayısıyla yayımladığı bildiride temel gıda maddelerinde kendine yeterliliği esas alacak politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasının gerekliliğini vurguladı.

Dünya ölçeğinde yaşanan açlığa ve gıda krizine dikkat çekilerek kimyasal katkılarla toprağı ve suyu kullanılamaz hale getiren politikalar eleştirildi.

Gıda politikasındaki sorunların çözümü için çiftçilerin üretimden pazarlamaya zincirin tüm halkalarına tüketicilerle birlikte sahip kılınmasının önemine değinilen açıklamada, şirket tarımcılığı yerine küçük aile çiftçiliğinin hükümetler tarafından merkezi politika olarak benimsenmesi de önerildi.

Fiyatları tekeller belirliyor

Çiftçisen’in hatırlattığı verilere göre, küresel nüfus gıda arzının gerisinde seyrediyor. Son yirmi yıldır küresel gıda üretimi yılda yüzde 2’den fazla artarken nüfusun büyüme oranı yüzde 1,14 oldu.

Yaklaşık 3 milyar insan yeterli gıdaya erişemiyor. Dünyadaki açların sayısı 1.02 milyara ulaşmış durumda.

Küresel gıda fiyatlarının yükselme nedeninin üretim yetersizliği olmadığı, adil paylaşımın olmamasından kaynaklandığının anlatıldığı açıklamada, verilerin adil paylaşımın olması halinde aç insanın olmayacağını gösterdiği ifade edildi.

Gıda fiyatlarını arttıran ve insanların açlığına neden olan unsurun gıda alanında çalışan tekel konumundaki küresel gıda şirketleri olduğunun altı çizildi.

“Tarımsal piyasalarda küresel gıda şirketlerinin tekelciliğinden dolayı tahıl ticaretinin yüzde 80’inini yalnızca üç tekel; dünya mısır tohumu sektörünün yüzde 65’ine yalnızca iki tekel egemen durumdadır.

“Küresel zirai ilaç piyasasının yüzde 75-80’inine altı şirket, küresel muz ticaretinin yüzde 80’inine beş şirket hükmediyor.

Tekeller, çiftçilere girdi satarken tekelci, üretilen ürünleri satın alırken de tekelci konumunda. Tekelci konumlarından yararlanarak girdi fiyatını yüksek belirlerken, ürünlerin alımında çiftçileri aşırı fiyat kırmaya zorluyor, sömürüyorlar.”

Kaynak: Bianet