Tüm yaş gruplarında sık görülen bir enfeksiyondur. Ortam hijyeninin bozuk olduğu ülkelerde sık görülen bir enfeksiyondur. Sıklıkla karaciğeri tutar ve sarılıkla ortaya çıkar, ve 1-2 ayı süren hastalık durumu nedeniyle evde ve hastanede bakım gerektirebilir. Koruyucu amaçlı aşı iki yaşında sonra 6 ay arayla 2 doz uygulama önerilmektedir.

Daha evvel aşı olmayanlar riskli bölgelere seyahat edeceklerse 1 ay önceden aşı önerilir. Hepatit A geçiren kişiyle temasda bulunanlara da koruyucu amaçla hemen ilk doz aşı uygulanması yapılır. Başka bir aşıya karşı allerjisi olanlara bu aşı önerilmemektedir. Hamilelere aşı uygulaması sakıncalı değildir. Aşı uygulamasından sonra 1-2 gün süren, aşı yerinde şişlik, baş ağrısı, iştahsızlık, yorgunluk olabilir.