Enfeksiyon etkeni olan hepatit B virüsü insandan insana kan ve vücut sıvılarıyla bulaşır. Bu nedenle bulaşıcılık gebelik döneminde plasenta yoluyla bebeğe geçebilir veya erişkinlerde cinsel ilşki, insan ısırığı veya kan ürünleriyle bulaşabilir. Ülkemizde taşıyıcılık %5-7 civarındadır. Bu oldukça yüksek bir orandır ve aşılanmayan bireylerin ciddi tehdit altında olduğunu gösterir.

Enfeksiyon etkenine maruz kalanların %10’u kronik karaciğer hastalığı ve siroz gelişimi nedeniyle korunması gereken hastalık grubundadır. Hastalık durumunda sık görülen bulgular iştah kaybı, halsizlik, ishal ve kusma, sarılık, eklem ve kaslarda ağrıdır. Aşı uygulamasıyla %80 üzerinde koruyuculuk sağlanmaktadır. Taşıyıcı anne gebeliğinde doğumdan hemen sonra bebeğe hem aşı hem de hepatit B’ ye etkili immunglobulin uygulaması önerilmektedir. Aşı uygulaması doğumda, 1 ve 6. aylarda olmak üzere toplam 3 doz yapılır.