Konuşma, kavramları öğrenme, matematiksel ilişkiler, okuma-yazma becerisi, sosyal beceriler ve zekâ beynin zihinsel faaliyetleridir. Beyin hasarı olan çocuklarda bebeklik döneminde önce hareket sistemlerine yönelik engeller fark edilir ve ele alınır. Fakat yaşla beraber zihinsel becerilerdeki sorunlar öne çıkar. Bazen hareket gecikmeleri atlatılsa dahi zihinsel gerilikler kalabilir.

Zihinsel gerilik, zekâ geriliği veya mental retardasyon olarak da bilinir. Ailelerin doğru olarak yorumlayabilmesi için “yaşıtlarından zihinsel beceriler olarak geri kalma” olarak anlatılabilir. Hattâ birçok testte bu fark ifade edilir. Bu geri kalma, çoğu durumda bir zihinsel kapasite kısıtlılığının işaretidir ve yaşıtlarıyla olan açık kapatılamayabilir. Bu da uzun süreli bakım, ilgi, takip gibi sorunlar veya okulda öğrenme sorunları anlamına gelir.

Zihinsel faaliyetler bir bütün olduğundan herhangi bir bölümde olan aksaklık tüm çalışmalarda soruna yol açabilir. Konuşmayan bir çocuğun, kavram tanıması, okuma yazması ve öğrenmesi sorunlu olacağından zekânın kullanılabileceği bir bilgi birikimi dahi oluşturulamaz. Bazen öğrenme sorunları sadece matematiksel ilişkiler gibi dar bir alanı etkileyebilir ve okulda sorunlar yaratabilir.