Çocukluk çağında en sık görülen enfeksiyon hastalıkları üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Büyük çoğunluğunu virüs enfeksiyonları oluşturur.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarında bahsedilen anatomik bölgenin bir ya da birkaç kısmı virüs ya da bakteriler tarafından istila edilir ve oluşan ödem, damarlarda dolgunluk artışı, salgılarda artış ve silia dalgalanmalarında bozulma birbirini takip eder. Üretilen bol salgı yeterli derecede atılamadığından tıkanıklıklar oluşur. Salgının göllendiği bölgelerde ikincil bakteri enfeksiyonları komplikasyon olarak görülebilir (orta kulak iltihabı, sinüzit, abseler).