Türk Psikologlar Derneği, üyesi olduğu APHB çatısı altında, diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak, 20 Temmuz 2015 günü Suruç’ta yaşanan katliamdan doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen insanlarla dayanışmak ve ihtiyacı olanlara kısa ve uzun vadeli bir psikososyal destek vermeyi amaçlıyor.

Katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarına, yaralananlara ve yaralı yakınlarına, olaya doğrudan tanıklık edenlere, kurtarma ve yardım çalışanlarına ve olaya meslekleri gereği tanıklık eden kişilere bir yıl süre ile gönüllülük esası ile destek verilmesi amaçlanıyor. Bu amaç çerçevesinde, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Trabzon, Elazığ (Karakoçan), Gaziantep, Bursa, Şanlıurfa (Suruç), Hatay (Samandağı), Van, Samsun, Muş, Mardin (Kızıltepe), Ağrı, Hakkari (Yüksekova) ve Şırnak (Cizre) illerinde gönüllü olarak destek vermek isteyen travma alanında deneyimli kişilerin tpdistanbultravma@yahoo.com adresine gönderecekleri e-posta ile iletişime geçmesi bekleniyor.

tpdistanbultravma@yahoo.com adresine göndereceğiniz ve gönüllü olarak bu psikososyal destek çalışmasında görev almak istediğinizi beyan eden e-postada, mutlaka çalıştığınız/yaşadığınız şehri, bugüne kadar travma alanında aldığınız eğitimleri, travma sahasındaki deneyiminizi ve bugüne kadar katıldığınız saha, müdahale ve destek çalışmalarını belirtmeniz gerekiyor. Yaşanan bu travmanın ve kayıpların niteliğini göz önüne alarak, öncelikli ihtiyacın travma sahasında deneyimlilerin desteği olduğu vurgulanıyor.

Sorular için tpdistanbultravma@yahoo.com adresinden TPD İstanbul Şb. Başkan Yardımcısı ve TPD İstanbul Şb. Travma, Afet ve Kriz Birimi Sorumlusu Klinik Psk. Dr. Serap Altekin ile iletişime geçebilirsiniz.

psikolog.org.tr