Genişletilmiş Bağışıklama Programı çerçevesinde, Hepatit A’dan su çiçeği aşısı da çocukluk dönemi aşı takvimine eklendi. Böylece aşısı yapılan hastalık sayısı 13’e yükseltildi.

Genişletilmiş Bağışıklama Programı

Genişletilmiş Bağışıklama Programı’nın amacı; difteri, boğmaca, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, verem, çocuk felci, hepatit B, hemofilus influenza tip b, hepatit A, suçiçeği’ne bağlı hastalıkların ve invaziv pnömokokal hastalığın yayılım, sakatlık ve ölüm oranlarının azaltılarak bu hastalıkların kontrol altına alınması, hatta tamamen ortadan kaldırılması. Uygulanmakta olan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın amaçlarından biri de, koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin yanı sıra rutin bağışıklama çalışmalarının alanını genişletmek. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla Türkiye’de aşılama hızı 2007 yılından bu yana yüzde 96-97 düzeyinde seyretmeye başladı.

Türkiye’nin 2002 yılında 22 milyon TL olan aşılama bütçesi, 2012 yılında yaklaşık 400 milyon TL’ye ulaştı. Takvime alınan aşılar ücretsiz hale getirildi.

Su çiçeği ve aşısı

Yüzde 90 oranında 15 yaş altı çocuklarda kış ve ilkbahar aylarında görülen suçiçeği hastalığı, genellikle hafif seyirli bir çocukluk çağı hastalığı olarak bilinse de özellikle bebeklerde ve erişkinlerde şiddetli seyrediyor. Bazen şiddetli deri enfeksiyonları, deride kalıcı izler, zatürre, beyin iltihabı (ensefalit) gibi ciddi sekel bırakan komplikasyonlara, hatta ölümlere sebep olabiliyor.

Suçiçeği aşısının, bütün suçiçeği vaka sayılarında yüzde 85’lik bir azalma sağladığı, ağır seyreden suçiçeği vakalarını ise yüzde 95-100 oranında önlediği biliniyor. Ayrıca suçiçeği aşısı, suçiçeği hastalığının geçirilmesinin ardından yıllar sonra bile ortaya çıkabilecek zona zoster (gece yanığı) hastalığının önlenmesi açından da önem taşıyor.

Suçiçeği aşısı ilk defa 1974’te Japonya’ da Takahashi ve arkadaşları tarafından geliştirildi ve 1986’da Japonya’da, 1988’de Güney Kore’de, 1995’te ise Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanım lisansı aldı. Aşı bugün Japonya, Güney Kore, ABD, Kanada, Kosta Rika, Ekvator, Uruguay, Brezilya, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, İspanya ve Avustralya’ da rutin aşı takviminde yer alıyor. Bağışıklama Bilimsel Danışma Kurulu tarafından Türkiye’de de suçiçeği aşısına geçilmesi tavsiye edildi ve böylece suçiçeği aşısı rutin bağışıklama programına eklendi.

Nerede, nasıl?

Aşı, 12’inci ayındakidaki tüm çocuklara tek doz olarak uygulanacak. Uygulama 1 Ocak 2012 ve sonrasında doğan bütün çocukları kapsayacak. Aşı uygulaması tüm aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz olarak verilecek.