Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü’nün (DİSK-AR) açıkladığı çocuk işçi raporuna göre, dünyada her 5 çocuktan biri, Türkiye’de ise her iki çocuktan biri çalışıyor. Biz de diğer taraftan “Çocuk bayramı olan dünyadaki tek ülkeyiz” diye gururlanmaya devam edelim. Çocuklar tarafından bakınca araştırma sonuçlarının özeti şu aslında: Bayram gelmiş neyime…

DİSK-AR’ın, Türkiye İstatistik Kurumu Çocuk İşçiliği İstatistikleri 1994, 1999, 2007 ve Uluslararası Çalışma Örgütü 2000-2004 ve 2004-2008 eğilim araştırması sonuçlarındaki verilere dayanarak ortaya koyduğu çalışmada, çocuk işçiliğinin hızla artmaya devam ettiği görülüyor. Dünyada her 5 çocuktan birinin çalışmak zorunda bırakıldığına değinilen raporda, çocukların sağlıklı bir çevreden ve temel özgürlüklerden de mahrum bırakıldığına dikkat çekiliyor. Raporda, dünya genelinde 2008 yılı itibari ile 5-17 yaş arasındaki çocuk sayısının 1 milyar 586 milyon olduğu belirtilirken, çocuk işçi sayısının ise 306 milyon olduğu açıklandı. Bu da şu demek oluyor ki dünya genelinde her beş çocuktan biri çalışıyor.

Türkiye’de de durum aynı vehamette. Ülkede 958 bin çocuk işçinin olduğuna vurgu yapılan raporda, çocuk işçilikle mücadeledenin de azaldığına dikkat çekiliyor. Rapordaki bir başka çarpıcı veri ise ev işlerinde çalışan çocukların sayısındaki artış. İstihdam içinde değerlendirilmeyen ev işlerinde çalışan çocukların sayısı 1999’da 4 milyon 447 bin iken, 2006’da bu sayı 7 milyona ulaşmış. Bu veriler Türkiye’deki 5-17 yaş arası toplam çalışan çocuk oranının yüzde 49’a denk geldiğini söylüyor.

Tarımdaki çözülme sonucu çocuk işçiliğin tarımdan sanayiye kaydığına değinilen raporda, sanayideki çocuk işçi payı 1994’te yüzde 16’yken 2006’da bu oran yüzde 28’e ulaşmış durumda.

En kötü koşullarda çalışan çocukların, toplam çocuk işçiliğindeki payının da arttığının belirtildiği raporda, dünyada 2008 verilerine göre, erkek çocuklarının 74 milyonu, kız çocukların 41 milyonu kötü çalışma koşullarına maruz kalıyor. Bu da toplamda 115 milyon çocuğa tekabül ediyor.

Son olarak raporda kuralsız ve güvencesiz çalışma koşullarının çocuk işçiliğin artmasına neden olduğu vurgulanırken, yakın dönemde çıkarılan 4+4+4 yasasının çocuk işçiliğin artmasına dönük olumsuz etkilerinin de yakın zamanda görüleceği ifade ediliyor.

En başta da dediğimiz gibi, 23 Nisan’ımız var diye gururlanıyoruz ama ülkede çocuk bayramı kutlayacak çocuk yok neredeyse. Birçoğu 23 Nisan’da değil, 1 Mayıs’ı bayram belliyor; malum ‘işçi’ bayramı…