TÜİK, 2012 yılı Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 0-6 yaş grubundaki çocuklarda yüzde 27,9 ile ishal en sık görülen hastalık oldu. Araştırmanın alan uygulamasının yapıldığı Mayıs-Haziran 2012 öncesindeki 6 ay içinde, 0-6 yaş grubundaki çocuklarda ishalden sonra sırasıyla yüzde 27,6 ile üst solunum yolu enfeksiyonu, yüzde 11,7 ile bulaşıcı hastalıklar, yüzde 9,2 ile kansızlık ve yüzde 8,7 ile ağız ve diş sağlığı sorunları, en çok görülen hastalık türleri arasında yer aldı.

Ağız ve diş sağlığı, 7-14 yaş grubundaki çocuklarda yüzde 24,5 ile en çok görülen sorun olurken, bunu yüzde 11,5 ile göz ile ilgili sorunlar ve enfeksiyöz hastalıklar, yüzde 4,7 ile cilt hastalıkları ve yüzde 4,1 ile beslenme ile ilişkili hastalıklar takip etti.

Hipertansiyon problemi

15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin yüzde 13,2’si hipertansiyon problemi yaşıyor. Bu yaş grubunda hastalık/sağlık sorunu yaşadıklarını belirten bireylerin verdikleri yanıtlardan hipertansiyondan sonra en yüksek oranlar sırasıyla yüzde 12,8 ile bel bölgesi kas iskelet sistem problemleri, yüzde 9,1 ile romatizmal eklem hastalığı, yüzde 7,7 ile mide ülseri ve yüzde 6,8 ile şeker hastalığı olarak tespit edildi.

Araştırmada, 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin yüzde 48,4’ü son 12 ayda tansiyon, yüzde 33’ü kan şekeri, yüzde 30,4’ü de kolestrol ölçümü yaptırdı.

Obezlerin oranı yüzde 17,2

15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun yüzde 17,2’sinin ise obez olduğu belirlendi. Vücut kitle indeks değerleri incelendiğinde, bireylerin yüzde 34,8’inin fazla kilolu, yüzde 44,2’sinin normal kilolu, yüzde 3,9’unun ise düşük kilolu olduğu tespit edildi. Cinsiyet ayrımında bakıldığında ise kadınların yüzde 20,9’unun obez ve yüzde 30,4’ünün fazla kilolu olduğu görüldü. Erkeklerde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 13,7 ve yüzde 39,0 oldu.

Kaynak: CNNTURK