Özel sağlık kuruluşları ve muayenehanelerde çalışan tüm hekimlerin, hastalara ait tıbbi bilgileri 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren paylaşmasına ilişkin İstanbul Tabip Odası bugün bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit Şen katıldı.

Prof. Dr. Taner Gören, hekimlik meslek etiğinin en temel kurallarından biri olan hasta mahremiyetinin bu uygulama ile ihlal edildiğine dikkat çekti. Dr. Gören, bu kadar çok hasta mahremiyeti içeren bilginin, bir tebligat ile uygulamasını kabul etmediklerini söyleyerek bu konu hakkında oda olarak çalışmalara başladıklarını duyurdu. Sistemin tüm açıklarının ve sakıncalarının değerlendirilerek yapılacak çalışmanın sonuçlarını da kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti. Ayrıca hekimlerin bu programı kullanmasında herhangi bir yasal yaptırım olmadığını da belirten Dr. Gören tüm hekimleri böyle bir çalışma biçimini kabul etmemeye çağırdı.

Açıklama metni İTO Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu tarafından okundu. Dr. Çerkezoğlu açıklamada, kayıt sisteminde teknolojinin kullanılmaya başlanmasının sağlık kurumunun ve hekimin bilgi saklama zorunluluğunu ve sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını vurguladı. Dr. Çerkezoğlu, asıl olanın verilerin güvenli saklanması olduğuna da dikkat çekerek gerekli alt yapı oluşturulmalı, veri güvenliği sağlanmalı, yeterli yedekleme yapılabilmeli ve yasal durum açık ve net olmalıdır dedi.

Açıklamada ayrıca, yönetmelik tasarısında, veri toplanması yönünde düzenleme yapılırken bunun yanında bu verilerin kullanımına ilişkin düzenleme yapılmadığını belirterek yönetimin kendi yükümlülükleri ile ilgili hiçbir yaptırım getirilmemiş olmasına dikkat çekildi. Ayrıca taslakta kişisel sağlık verilerinin uluslararası kuruluşlarca paylaşılmasına bakanlık tarafından izin verilebileceğinin belirtilmiş olması ile sistemin bu haliyle kabul edilemez olduğu söylendi.

Dr. Ali Çerkezoğlu öyle bir sisteme geçişte yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

– Sağlık kayıtları bir kodlama sistemi ile toplanmalıdır.

– Bu kayıtların izinsiz ve habersiz kullanılmayacağı güvence altına alınmalıdır.

– Verilere sadece hastanın hekimi ulaşabilmeli, bunun dışındaki kişilerin ulaşması, kaydetmesi, depolaması vs. hareketler kesinlikle engellenmelidir.

– Bu kayıtlara kim tarafından girildiğinin saptanabilmesi için, hekimlere özel şifre sistemi oluşturulmalıdır.

– Bu verilerin nasıl, ne amaçla, kimler tarafından, ne süre ile kullanılacağı açık ve net olarak belirlenmelidir.

Açıklama sonunda söz alan İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit Şen ise Sağlık Bakanı ya da Başbakan da kendi sağlık bilgilerinin paylaşılmasını istemeyeceğini belirterek kendilerine yapılmasını istemedikleri uygulamaların vatandaşa da yapılmaması gerektiğini belirtti. Dr. Şen ayrıca çoğu bulaşıcı hastalık olmak üzere bilgilerinin paylaşılması konusunda zorunlu olan (boğmaca, hepatit vb. ) hastalıklar olduğunu ama bunun dışındaki tüm bilgilerin kişiye özel olduğunu ifade etti. Dolayısıyla, bu bilgilerin kimlerle ve ne şekilde paylaşılacağının bilinmiyor olmasının kaygı verici olduğuna dikkat çekti.