Tanzimat’in ilanıyla beraber gündelik hayatın pek çok alanına nüfuz etmeyi hedefleyen yasal uygulamalar eczane ve attar dükkanlarının tozlu raflarına kadar ulaşmayı başarmıştı.

Ebru Aykut bu kayıtta Tanzimat sonrası Osmanlı’da zehir satışını düzenleyen uygulamalarla kocalarıyla hesaplaşmayı zehir yoluyla seçen kadınların kesişen hikayelerini anlatıyor.


 
* Geç Osmanlı dönemi taşrasında suç ve cezalandırma pratiklerinin sosyal-hukuki tarihi üzerine çalışmalarını sürdüren Dr. Ebru Aykut, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir.