Çocukluk döneminde karın ağrısı sık rastlanılan bir yakınmadır. Çok sayıda hastalık karın ağrısı nedeni olabildiği gibi, çocuklarda çoğunlukla kendiliğinden geçer ve önemli bir hastalık nedeni olmaz. Bu nedenle tanıda zor olan öncelikle ağrılığın bir hastalık nedeni olduğuna karar verebilmektir. Bu konuda anne-babanın dikkatli gözlemi ve bunu doktora anlatabilmedeki başarısı, doktorun öyküyü değerlendirmesi, doğru yönlenme ve tanı konusunda yol aldırıcı olacaktır. Hasta muayenesi ve laboratuvar tetkiklerinin katkısı iyi bir öykü olmadan yararlı olmadığı gibi laboratuvar yöntemleri zaman zaman yanlış yönlendirici de olabilir.

Çocuğun yaşı karın ağrısının irdelenmesinde önemli bir faktördür. Yaş guruplarına göre karın ağrısı nedenlerinin sıklığı farklılık gösterir. Karın ağrısına eşlik eden diğer yakınmalar hekime nedeni bulma konusunda  kolaylık sağlar. Ancak ağrı tek başına olduğunda kaç gündür sürdüğü, hastanın günlük yaşamını ne kadar etkilediği, devamlı veya gelip geçici olması, uykusundan uyandırması, günün hangi saatlerinde olduğu, bulunduğu ortamdan (okul, yuva) etkilenmesi  konusunda anne baba veya çocuğun verdiği sağlıklı bilgi önemli ayrıntılardır.

Ateş, kusma, ishal, vücutta döküntü, dalgınlık, öksürük, yürürken aksama, baş ağrısı, havale geçirme, solunum sıkıntısı gibi çok sayıda yakınma  karın ağrısına eşlik edebilir. Bu bulgulara eşlik eden karın ağrısı zatürree, ailevi akdeniz ateşi, idrar yolları enfeksiyonu veya diğer böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları, barsak enfeksiyonu, operasyon gerektiren barsak hastalıkları vb. bir klinik tablonun işareti olabilir.

Sağlıklı bir öykü ve iyi bir doktor muayenesi çoğunlukla tanı koymayı sağlayacaktır. Doktorun gereksinimi dahilinde laboratuvar tetkikleri çoğunlukla tanıyı destekleyici sonuçlar verecektir. Ama laboratuvar tetkikleri hastalığın öyküsü ve hekimin görüşünü desteklemediği sürece karar nedeni olmamalıdır.