Şu ana kadar çok az sayıda çalışma otizmle, hamilelik sürecindeki obezite ve diyabet arasında bağlantı üzerine eğilmişti. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Pediyatri Derneği’nin yayınladığı bir araştırma ise annenin obez veya diyabetik olmasının, çocuğun zihinsel gelişimi üzerinde doğrudan etki edebileceğine dair veriler sunuyor. 9 Nisan tarihinde yayınlanan çalışma, 2003-2010 yılları arasında Amerika’da “Genetik ve çevresel olarak otizm riski taşıyan çocuklar” veri tabanına kaydedilmiş yaşları 2 ila 5 arasında değişen 1004 çocuk üzerinde gerçekleştirilmiş. Araştırma gurubunda bulunan 517 çocuk otistik, 172 çocukta ise başka zihinsel gelişim bozuklukları bulunuyor. Geri kalan 315 çocukta ise böylesi bir sorun bulunmuyor.

Çalışmayı yürüten uzmanlar, ilk kez hamilelik sürecideki metabolik durumla (diyabet, obezite ve hipertansiyon), otizm ve gelişim bozuklukları arasında bir bağlantıya işaret ediyor. Araştırma sonuçlarına göre; obez anneler, otistik ve gelişim bozukluğu sorunları yaşayan çocuk doğurmak konusunda diğer annelere oranla 1.6 kat daha daha büyük bir risk taşıyor. Diyabetli annelerde ise bu oran, diğer annelere oranla 2.3 katına çıkıyor. Diyabetli annelerin çocukları, iletişim ve konuşma testlerinde diğer çocuklara oranla daha düşük sonuçlar elde ediyor. Çalışma ekibi, annelerdeki obezite ve diyabet ile çocuklardaki zihinsel gelişimsel bozuklukları arasında doğrusal bir bağlantı olabileceğini işaret ediyor.