Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA 2013 Dünya Nüfusunun Durumu raporuna göre, gelişmekte olan ülkelerde her gün 18 yaşın altındaki 20 bin kız çocuğu doğum yapıyor. Rapor, daha uzun süre okula giden kız çocuklarının gebe kalma olasılığının çok daha düşük olduğunu gösteriyor.

UNFPA Türkiye temsilcisi Dr. Zahidul Huque, ergen gebeliğinin kız çocuklarının üzerinde ölümcül etkilere yol açtığını belirtirken, eğitimin çocuk yaşta evlilik olasılığını azaltıp çocuk doğurma yaşını geciktirdiğini ifade etti.

Erken yaşta gebelik ve doğumun, anne ve çocuk sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Dr. Huque “Erken evlilikler ve gebelikler, kadının statüsünün düşük olduğu, kadına karşı ayırımcılığın uygulandığı az gelişmiş ülkelerde yaygın bir sorundur. Çok sayıda kız çocuğunun, erken yaşlarda evlendirilmek suretiyle öğrenim ve sağlıklı yaşama hakkı elinden alınmaktadır. Erken yaşta evlilikler ve gebeliklerin temel nedeni ve sonucu eğitimsizliktir. Bunun sonucunda kız çocukları bir meslek sahibi olma ve çalışma haklarından yoksun bırakılmakta, ekonomik özgürlükleri engellenmekte, yoksulluk ve sağlık riskleri ile baş başa bırakılmaktadır.

Türkiye’de, 25-49 yaşlarındaki kadınların yüzde 25’inin 18 yaşına kadar, yüzde beşinin de 16 yaşından önce evlendikleri belirlenmiştir. Erken yaşta evlilik ve gebeliklerin önlenmesinde, mevcut yasal düzenlemelerin uygulamalara yansıtılması önemli olmakla birlikte; özellikle yoksullukla mücadele, cinsiyet eşitliğinin her alanda sağlanması, toplumdaki geleneksel feodal yapının değiştirilmesi ile ilgili çalışmalar da son derece önemlidir” diye konuştu.

Rapor, ergen gebeliklerinden kaynaklanan zorlukları ve kız çocuklarının eğitimleri, sağlıkları ve uzun süreli istihdam fırsatları üzerindeki ciddi etkilerini ön plana çıkarırken, kız çocuklarının insan haklarını ve esenliklerini korumak için neler yapılacağını gösteriyor.

Rapordan satır başları şöyle:

* Her gün, gelişmekte olan ülkelerde 18 yaşın altındaki 20 bin kız çocuğu doğum yapıyor.

* Bu doğumlardan onda dokuzu bir evlilik bağı veya başka bir birliktelik türü içinde gerçekleşiyor.

* 15 yaşın altındaki kız çocukları, her yıl aramıza katılan toplam 7,3 milyon yeni ergen annenin 2 milyonunu oluşturuyor.

* Şu anki eğilimin devam etmesi durumunda, 15 yaşın altındaki kız çocuklarının yaptığı doğum sayısı 2030’da yılda 3 milyona ulaşabilir.

* 20 yaş altındaki annelerin gebeliğinde görülen ölü doğum ve bebek ölüm oranı, 20-29 yaş arasındaki annelerin doğurduğu bebeklere kıyasla yüzde 50 daha fazla.

* Gelişmekte olan ülkelerde, her yıl yaklaşık 70 bin ergen, gebelik ve çocuk doğurma nedeniyle ölüyor.

* Ergen gebeliklerinde doğumların yüzde 95’i düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşiyor.

* Ergen doğurganlık hızı en yüksek olan bölge binde 137 ile Orta Afrika iken, en düşük olan bölge binde 4,8 ile Batı Avrupa.

* Ergen doğurganlık hızı en yüksek beş ülkenin tamamı Afrika ülkesi. Sıralamadaki ilk üç ülke Nijer (binde 204,8), Mali (binde 175,6) ve Angola (binde 170,2).

* Ergen doğurganlık hızı en düşük olan üç ülke Slovenya ( binde 0,6), Kuzey Kore (binde 0,6) ve İsviçre (binde 1,9).

* Türkiye ise 199 ülke arasında ergen doğurganlık hızına göre büyükten küçüğe yapılan sıralamada 113. sırada.

bianet