İnekler insanlar gibi yavrularını beslemek için süt üretimi yaparlar. Akan sütü tutmak için ineklere her yıl suni dölleme işlemi gerçekleştirilir. On ay sonra, buzağılar doğar ve anne ile aralarında güçlü bir bağ oluşur. Ama birlikte geçirecekleri çok zamanları olmayacaktır.

Genel olarak, 1 veya 3 gün sonra, yavruların annelerinden alınması hem inekleri hem de buzağıları büyük bir strese sokar. Ayrılan anne ve yavrular birbirlerini bir daha asla göremezler.

Erkek buzağılar genellikle etleri için fabrikaların çiftliklerine satılır. Orada, etlerin taze ve yumuşak olması için küçük kasalarda muhafaza edilirler. Sefil bir şekilde geçirdikleri birkaç ay sonunda öldürülürler. Dişi buzağılar ise anneleri gibi süt endüstrisinde kullanılacaktır. Kullanılmadan önce, boynuzları kesilir. Boynuzlarının kesilme işlemi, testere, keskin tel, sıcak ütü veya kostik kimyasal yardımıyla yapılır ve çok acı vericidir. İnekler hayatlarının geri kalanını adeta birer süt makinesi olarak geçirirler ve yavruları için normalde ürettikleri sütün 4.5 kat daha fazlasını üretmek zorunda kalırlar.

Bir fabrikanın çiftliği dışında normalde 20 yıla yakın yaşayabilen inekler, burada önce sütü için kullanılır ve genellikle 4 yaşına yaklaştıklarında düşük kaliteli etleri için katledilirler. Bu dört yıl boyunca tekrarlanan suni döllenme işlemi, meme enfeksiyonları ve yavruların doğumdan kısa bir süre sonra travmatik bir şekilde anneden alınması gibi vahşi muamelelerle karşılaşırlar.

Büyük firmaların ürettikleri süt ürünlerini almamak ve bu caniliğe ortak olmamak artık sizin elinizde.