Bu Sette Çocuk Var kampanyasının videolarını sık sık görmeye başladık. Anlaşılıyor ki, oyunculuk mesleğinin zorluklarını bilen yetişkinler, çocukları korumaları altına alıyorlar. Hayırlı bir gelişme. Çocukların çalıştırıldıkları tüm alanlara yayılması ise en büyük umudumuz… Kampanyanın nasıl başladığını bilinirse, belki başka alanlarda da çoğalması, yaygınlaşması mümkün olur düşüncesiyle aşağıdaki yazıyı busettecocukvar.org adresinden aktarıyoruz… 

Çocuk Oyuncular Kampanyası’nın amacı çocuk oyuncuların çalışma koşullarının düzenlenmesidir. Oyuncular Sendikası’na göre çocuk oyuncuların en önemli sorunu yetişkin oyuncularla aynı şartlarda çalışmak zorunda bırakılmalarıdır. Bu açıdan kampanyanın en önemli hedefi çocuk oyuncuların çalışma koşullarını yaş ve gelişimlerine göre düzenleyen özel bir yasa/yönetmelik çalışması yapmaktır. Bu amaçla, 23 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da gerçekleştirlen Koordinasyon Kurulu’nda çocuk oyuncuların çalışma koşullarının düzenlenmesi konusu gündeme getirilmiştir.

Oyuncular Sendikası Hukuk Birimi bu hususta faaliyete geçmiş, çocuklarla ilgili hüküm içeren tüm uluslararası sözleşmeler mercek altına alınarak çocuk oyuncuların sahip olması gereken asgari standartlar belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca Amerika Aktörler Birliği (SAG) ile İngiliz Aktörler Birliği’nin (Equity) konuya yaklaşımı ile ilgili ülkelerde ve Fransa’da çocuk oyuncuların çalıştırılma standartları kısaca incelenmiştir. Bunun yanı sıra Türk mevzuatı da incelenerek çocukların çalıştırılmalarına ilişkin yasa gereği belirlenmiş asgari koşullar ortaya konmuştur. Ayrıca pedegog ve psikolog uzmanlarla da konu üzerinde çalışılmalar yapılmıştır. Çalışma Bakanlığı bu projede ILO ve Oyuncular Sendikası ile birlikte çalışacağını belirtmiştir.

ILO ve UNICEF ile birlikte Çocuk Oyuncular Çalıştayı

Oyuncular Sendikası olarak , 22 Temmuz 2011’de ILO ile Çocuk Oyuncular Projesi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Temmuz ayı bitmeden, Ankara’da gerçekleştirilecek olan “Sanatsal Aktivitelerde Çocuk İşçiliği Projesi” için düzenlenen ILO teknik çalıştay ile ilgili başvuru yapılmıştır. Bu hususta, ILO Görevlisi Serap Güre Şenalp bizimle bağlantıya geçmiş ve sendika ofisimizde ilk ortak çalışma gerçekleştirmiş, Şenalp tarafımızdan aldığı bilgi ve yönlendirme ile bütün sektörü taramıştır.

1 Kasım 2011 tarihindeki “Sanatsal Aktivitelerde Çocuk İşçiliği Projesi” için düzenlenen ILO teknik çalıştayında Oyuncular Sendikası olarak görüş ve tespitlerimiz sunulmuş ve çocuk oyuncuların sektörümüzdeki çalışma koşullarının belirlenmeside ve düzenlenmesinde birinci mutabın Oyuncular Sendikası olduğu konusunda bütün katılımcılarla birlikte hemfikir olunmuştur.

Çocuk Oyuncularla ilgili yürütülen bu kampanya çerçevesinde 03 Ocak 2011 tarihinde Çocuk Oyuncu aileleri ve çocuklarla görüşülmüştür. Aileler bilgilendirilmiş, görüşleri alınmış ve bunlar rapor haline getirilmiştir. Ulusal ve Uluslararası Sözleşmelerin araştırılması ve sektörde çalışan çocuk oyuncuların tespiti süreçlerini yöneten Sendika Hukuk Biriminin önderliğinde Çocuk Oyuncular için yasaya ek bir yönetmelik taslağı hazırlanmıştır. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerde çalışan çocukların durumunu yasal düzenleme ile kontrol altına almak amacı ile hazırlanan bu yönetmelik taslağının hazırlanması konusunda Sendika Hukuk Birimi son derece titiz ve dikkatli davranarak, çocuk işçiliğinin önünün açılmasına neden olacak yahut diğer çeşitli sektörlerce istismar edilebilecek her türlü ifadeden özenle kaçınılmıştır.

Bu Taslak 18 Mayıs’ta Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunularak Oyuncular Sendikası olarak yapılaca düzenlemeye dair sürecin tüm aşamalarında büyük bir memnuniyetle yer almak istediğimizi yineler, çocuklarımızın korunmasına yönelik her türlü adımda birlikte hareket etmek isteğimiz dile getirilmiştir.

Oyuncular Sendikası 12.12.2012 tarihinde Çalışama ve Sosyan Güvenlik Bakanlığı’nda çocuk oyuncular ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Oyuncular Sendikası Genelk Başkanı Memet Ali Alabora, Genel Sekreteri Şebnem Sönmez ve Av. Sera Kadıgil’in katıldığı toplantıda, daha evvel ÇSGB ile gerçekleştirilen 3 teknik toplantının sonuçlarının Çocuk İşçiliği yasasının 71. maddesine ek/istisna teşgil edicek detayları görüşüldü.

ÇSBG, SGK, ILO, UNICEF, MEB, RTÜK, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AB yetkilileri ile yönetmelik çalışması yapıldı. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerde çalışan çocukların durumunu yasal düzenleme ile kontrol altına almak amacı ile hazırlanan bu yönetmelik taslağının hazırlanması konusunda Oyuncular Sendikası Hukuk Birimi son derece titiz ve dikkatli davranarak, çocuk işçiliğinin önünün açılmasına neden olacak yahut diğer çeşitli sektörlerce istismar edilebilecek her türlü ifadeden özenle kaçındı. Oyuncular Sendikası Hukuk Birimi’nin çalıştığı ve sorumlu tüm tarafların mutabık olduğu yönetmelik taslağı onaylanarak detayları oluşturulmak üzere tün bakanlık ve kurum/kuruluşları temsilen bir izleme komitesi oluşturuldu.

Ocak 2013′ten itibaren her an onaylanabilecek ve yürülüğe geçicek olan Çocuk Oyuncular ile ilgili yasa/yönetmelik çalışmasında emeği geçen bütün gönüllü ve profesyonel destekçilerimize gönülden teşekkür ederiz.