AB’nin Türkiye İlerleme Raporu’nda 4+4+4 sistemine de eleştiri yöneltildi. Raporda, “düzgün ve etkili analiz” yapılmadan yeni sisteme geçildiği savunuldu. Raporda ayrıca, “Türk öğrencilerin temel yetenekler ve problem çözme yetenekleri bakımından zayıf olduğu” belirtildi.

İlerleme Raporu’nun konuya ilişkin kısımda özetle şu görüşlere yer verildi:

“2007-2013 Kalkınma Planı’nın esas bileşeni olan eğitim reformu bitmek üzere. Plan eğitim sisteminin modernizasyonu ve reformu için temel öncelikleri ortaya koyuyor. Bunlar, eğitimi sisteminin kalitesini artırmak ve eğitimin talebe cevap verme kapasitesini artırmaktır. 2011 yılına kadar bazı ilerlemeler kaydedildi. 15 yaş ve üstü nüfusta okur yazar olmayanların oranı 2010 yılında yüzde 7’den 2011 yılında yüzde 5,7’ye düştü. Bu oran kadınlarda 2010 yılında yüzde 11,4’ten 2011 yılında yüzde 9,4’e düştü. Üniversite mezunlarının 15 yaş ve üstü nüfustaki oranı 2010 yılında yüzde 9,2’den yüzde 10,8’e çıktı. İlk öğrenimde ((yıllık dönemde) net okullaşma oranı hafifçe artı. Orta ve Lise öğrenimindeye yüzde 65’ten yüzde 69’a yükseldi. Ancak üstesinden gelinmesi gereken meseleler epey fazla.

‘Türk öğrencilerin problem çözme yetenekleri zayıf’

Yüksek öğrenim oranı uluslararası standartların altında. Bu konuda kısmi ilerleme olmasına ve en iyi Türk öğrenciler iyi perfermans göstermesine rağmen, Türk öğrenciler, temel yetenekler ve problem çözme yetenekleri bakımında zayıflar.

‘Karar, düzgün bir analiz yapılmadan alındı’

2012 – 2013 eğitim döneminden itibaren, zorunlu eğitim 8 yıldan 12 yıla çıkarıldı. Bu karar, düzgün bir etki analizi yapılmadan alındı. Karar, ciddi bir bütçe maliyeti ve toplam eğitim kalitesi üzerinde önemli bir etki ima ediyor olabilir. Türkiye aktif işgücü piyasası politikası için ayırdığı fonları önemli ölçüde artırdı. Bir bütün olarak bakıldığında, reformlar ve artan eğitim bütçesi, bugüne kadar eğitime ulaşma ve okullaşma oranı üzerinde olumlu etki yaptı, ancak eğitim kalitesiyle ilgili ciddi sorunlar halen çözülmedi.”

Kaynak: t24