İstanbul ’da halen yapımı süren 3. Boğaz köprüsü inşaatları için orman içine toplam 28 adet yeni üretim tesisi yapılacağı ortaya çıktı.

Radikal gazetesinden Serkan Ocak, inşaatı üstlenen ICA grubunun planlarına ulaştı. Planlara göre, 7 adet taş ocağı, 7 adet kırma eleme tesisi, 10 adet beton santrali, 4 adet de asfalt planı (asfaltı serime hazır hale getiren sabit ya da mobil tesisler) yapılacak. Yeni tesislerin nerelere yapılacağı haritalar üzerinde tek tek gösterilmiş durumda.

ICA yetkilileri, tesislerin yapılacağı 3. köprü üzerindeki güzergaha yapılacak tesislerin Karayolları Genel Müdürlüğü’ne tahsis edildiğini, köprü bitimine kadar tesislerin çalışacağını belirtti. Çevre örgütlerine göre, tahribat daha da artacak.

3. köprü yapımı ihalesini alan İçdaş Astaldi grubu inşaatlarda kullanılacak olan taş, beton ve asfalt üretimi için 28 adet tesis kurmak için ruhsat başvurusunda bulundu. Tesislerin bir çoğu köprü güzergahının bulunduğu ormanlık alanlara yapılacak. ICA yetkilileri, yeni kurulacak tesislerle ilgili Radikal’in sorularını yanıtladı. Yeni tesislerin kurulacağını doğrulayan yetkililer şu açıklamaları yaptı:

“Beton santrallerinin 4 adedi Boğaz köprüsü, 6 adedi otoyol sanat yapılarına (viyadük, tünel vs…) hizmet verecek. Taş ocakları, görevli şirkete değil, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne tahsisli olacak. Görevli şirketçe söz konusu ocaklardan, proje yapım ve onarım süresi boyunca sadece bu proje kapsamında istifade edilecek. Taş ocaklarının ve diğer tesislerin tümünün sayısı ile tesislerin yerleşimleri projenin öngörülen süre ve programı dahilinde tamamlanması için uygun olacak şekilde belirlenmiştir. Özellikle beton santrallerinin köprü için öngörülen sayıları, kullanılacak betonun teknik olarak gerekli olan sürekliliği için yedekli olarak belirlenmiştir. Benzer şekilde asfalt tesisleri yer ve sayısı, işin gerekli kalitede yapımı için mevsimsel kısıtlamalar ile süreklilik şartları gözetilerek belirlenmiştir.”

Yetkilerin verdiği bilgiye göre, yalnız Ömerli’de yer alan taş ocağının ruhsatı Karayollar Genel Müdürlüğü tarafından önceden alınmış durumda. Diğer tüm tesisle proje kapsamında yeniden yapılacak. Tesislerin tamamı da 3. köprüye hizmet verecek. Yapım ve onarım işlerinin bitiminde yerlerinden kaldırılacak ve yerleşimleri Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ilgisine göre tasarlanan veya eski haline getirilmiş şekilde devredilecek. ICA yetkilileri, bu tesisler için herhangi bir ağaç kesimi olup olmayaca ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: “Tesislerin yerleşimleri otoyol ve köprü inşaatı için belirlenmiş olan kamulaştırma sınırları dahilinde seçilmiştir. Böylelikle ilave kamulaştırma alanı ve yer açılması ihtiyacı ortadan kaldırılmıştır.”

Doğa Savaşçıları Çevre Örgütü Başkanı Zafer Murat Çetintaş, mevcut taş ocakları varken yenilerini açmanın mantıksız olduğunu ileri sürerek tepkisini şöyle dile getirdi:

“Karayolları’na tahsis edilecekse neden onlar ruhsat için başvurmuyor? Onların zaten bir sürü tesisi var. İstanbul içinde bu kadar mevcut taş ocağı varken ormanın içinde yeniden bu başvuruların yapılması anlamsız. Ruhsat başvuruları iki yıl için yapılmış. Bu da anlamsız. 2 yıl için yapacakları yatırım ile satın alacakları malzeme ekonomik olarak aynı. O zaman bunca yatırım yapmanın anlamı ne? Bize göre bunun sebebi köprünün hemen ardından yapılacak 3. havalimanına yönelik tasarlanmış bir proje. Kuzey İstanbul gibi yapılacak alanların inşaatı için de buradan hammadde sağlamayı tasarlamaktadır. Yoksa yatırımın anlamı yok. Zaten yeteri kadar tahribat var. Yeni bir tahribat olacak. Kaybedilecek alan zaten çok büyük. Sadece köprü projesinde yollar için otoyol için 4 bin hektardan fazla alan tahrip edilecek. Taş ocakları ve diğer tesislerin ilavesi ile bu tahribata 2 bin hektar daha eklenecek. 7 bin hektarın üzerine çıkacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul’daki mevcut taş ocaklarını kaldırmaya çalışıyor. Yenilerine müsaade edilmesine, biz müsaade etmeyiz. Anlamsız. Taş ocaklarına izin verilmemeli.”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, denetimsiz taş ocaklarının çevreye verdiği zarar üzerine harekete geçmişti. Bakanlık bir süredir yaptığı denetimlerle ocaklara para ve kapatma cezaları veriyor. İstanbul’da Sultangazi ilçesi Cebesi Bölgesi’nde Sultançiftliği Mahallesi, Gazi Mahallesi, Habibler ve Malova Deresi mevkii arasında kalan bölgedeki 16 taş ocağının kırma – eleme, yükleme, nakliyat ve düzensiz depolama faaliyetlerinden dolayı hava kirliliğine neden olduğunu tespit edilmişti. Bu ocakların faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Kocaeli Dilderesi’nde yaşanan kirlilik nedeniyle de bölgedeki taş ocağı kapatıldı ve kuruma 40 Bin 630 TL para cezası verildi.

T24